Кандидатствайте за Наградата за европейски гражданин за 2021 г.

Кандидатствайте за Наградата за европейски гражданин за 2021 г. Снимка: europarl.europa.eu

Наградата за европейски гражданин отличава инициативи, които укрепват сътрудничеството в Европа и популяризират общите ценности

Европейският парламент не само създава законодателство. Той също така насърчава добрите инициативи. Всяка година Парламентът присъжда четири награди за високи постижения в областта на правата на човека, киното, младежки проекти и гражданско чувство. Това е възможност вниманието да се насочи към хора и организации, които работят усилено, за да направят света малко по-добро място, и така да се поощрят други да последват техния пример, се съобщава на сайта на Европейския парламент.

Наградата за европейски гражданин – награда за изключителни постижения

Европейският парламент присъжда ежегодно Наградата за европейски гражданин. Наградата има за цел да възнаграждава изключителни постижения в следните области:

  - проекти за насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство, както и по-добрата интеграция между гражданите на държавите членки, или за подпомагане на трансграничното или транснационалното сътрудничество в рамките на Европейския съюз;

  - проекти, включващи дългосрочно трансгранично или транснационално сътрудничество в областта на културата, което допринася за укрепването на европейския дух;

  - проекти, свързани с темата на текущата Европейска година (ако е приложимо);

  - проекти, които дават конкретен израз на ценностите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Как можете да кандидатствате

Наградата се присъжда всяка година от Европейския парламент на отделни хора, на групи, организации и на сдружения, които работят за взаимното разбирателство и интеграцията между хората в ЕС, сътрудничеството и укрепването на европейския дух, както и за утвърждаване на ценностите на ЕС и основните права.

За Наградата за европейски гражданин могат да кандидатстват граждани, групи от граждани, сдружения или организации с проекти, които са осъществили; те могат също така да издигат по една кандидатура на друг гражданин, група, асоциация или организация за Наградата за европейски гражданин.

Членовете на Европейския парламент имат право да издигат кандидатури – всеки член на ЕП има право да издига по една кандидатура годишно.

Ако желаете да кандидатствате или да номинирате някого, използвайте следния формуляр (можете да го попълните на български, като изберете езика от менюто отстрани).

Крайният срок е 15 април 2021 г. Ако имате въпроси, можете да ги отправите на електронна поща: CitizensPrize@ep.europa.eu.

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: