Потребителите на интернет достигнаха 4,66 милиарда души

Потребителите на интернет достигнаха 4,66 милиарда души Снимка: pixabay

Според ООН сегашното население на Земята е 7,83 милиарда души, което означава, че  59,5% от жителите на света използват интернет.

През 2020 г. броят на потребителите на интернет нарасна с 316 милиона души, или 7,3% в сравнение с 2019 г. По-голямата част от тези хора (4,2 милиарда) са потребители на някоя социална мрежа.

Само през 2020 г. броят на потребителите на социални мрежи е нараснал с 490 милиона души. Очаква се всички потребители на интернет да прекарат около 3,7 трилиона часа в социалните медии през 2021 г.


Според We Are Social най-активните потребители на социалните мрежи са жителите на Филипините, които прекарват около 4 часа на ден в социалните мрежи.

Най-ниска активност в социалните мрежи има сред хората на възраст от 16 до 64 години в Япония - жителите на тази страна прекарват по-малко от час на ден в социалните мрежи.

Средно в света потребителите прекарват 2 часа 25 минути на ден в социалните мрежи, показват данните на агенция We Are Social.