Прогнозите на Ювал Харари за близкото бъдеще

Прогнозите на Ювал Харари за близкото бъдеще

Ювал Харари е израелски историк, професор в Еврейския университет в Йерусалим, автор на бестселъра „Сапиенс. Кратка история на човечеството".

Той  прогнозира, че в близко бъдеще дигитализацията ще доведе до бързо намаляване на работните места в страните от третия свят, а дигиталните услуги като цяло ще започнат да страдат от предубежденията, които създателите им са вложили в тях:

„Когато автоматизацията направи по-евтино производството на текстил в Германия или САЩ, а не в Бангладеш и Гватемала, на развитите страни със сигурност това ще им хареса. В действителност работните им места ще станат не по-малко, а повече.

Но други икономики ще се сринат напълно и те няма да могат да се възползват от появата на нови индустрии, които автоматизацията ще създаде. Милиони граждани ще загубят работата си. Тези страни са бедни и не могат да си позволят да инвестират в преквалификацията им."

„Проблемът е, че някои от хората няма да могат да си позволят програма  за преквалификация. Така че въпросът не е в това, че всички хора ще загубят стойност като работници, а в това, че някои ще станат по-ценни, а други - напълно безполезни, от икономическа гледна точка. Когато това се случи, ще бъдем изправени пред избор - ако продължим да ценим хората според тяхната работа или покупателна способност, те ще загубят стойност за нас."

Алгоритмите не са неутрални. Те отразяват пристрастията на техните разработчици. Това е измислица, че алгоритмите работят на базата на чиста математика. Разработчикът казва на програмата на каква информация трябва да обърне внимание и каква информация трябва да пропусне.

Например вие пишете алгоритъм, който решава дали да се даде заем на хората, като се изследва разнообразна информация за кредитополучателя. Трябва ли този алгоритъм да отчита расата на кредитополучателя?

Трябва ли да се откаже на човек с мотива, че е чернокож, евреин, гей или жена? Дизайнерът на алгоритъма може да вложи своите пристрастия в програмата. В не твърде далечното бъдеще подобни „предубеждения на алгоритъма“ могат да се превърнат в голяма сила, която дискриминира хората въз основа на раса, пол и сексуална ориентация.“

 

По материали на RBK Pro