ДФЗ приема заявления за компенсиране на щети от сушата

ДФЗ приема заявления за компенсиране на щети от сушата Снимка: pixabay.com

Стартира приемът на заявления по програмата за минимална помощ (de minimis) за компенсиране на щетите от сушата през 2020 г. за стопаните от областите Бургас, Варна, Добрич, Сливен, Силистра, Шумен, Ямбол, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие". 

Приемът ще продължи до 4 декември, а срокът за изплащане на средствата е 21 декември
Финансовият ресурс на помощта е в размер на 13,4 млн. лева, напомнят от агенцията. 
На подпомагане подлежат земеделци от изброените области, чиято реколта е със спад от над 30%, отглеждащи пшеница, царевица за зърно, фуражни култури (люцерна, овес, царевица за силаж). Стопаните трябва да са с установени площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за 2020 г. при единична ставка в размер на 20 лв./ха за всички култури. 

Фондът посочва, че общият размер на помощта по схемата de minimis, която един земеделски стопанин може да получи, е до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години