Какво показа инвестиционната бизнес анкета на НСИ

Какво показа инвестиционната бизнес анкета на НСИ Снимка: pixabay.com

Предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 20.9% по-малко в сравнение с предходната 2019 г.

По данни от бизнес анкетата прогнозите за 2021 г. са за намаление на обема на инвестициите в промишлеността със 7.6% спрямо 2020 г., като около 40% от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година. 

В структурата по основни производствени групировки енергетичните и свързаните с водата сектори формират най-голям относителен дял - 37.6%. След него се подреждат производството на стоки за междинно потребление и производството на недълготрайни потребителски стоки - съответно с 35.7 и 14.6% (фиг. 2). 

По направление на инвестициите през 2021 г. с най-голям дял се очаква да бъдат тези за увеличаване на производствения капацитет - 34.5% от общия стойностен обем на инвестициите в промишлеността. На второ място, с 29.4% дял са предвидените инвестиции за заместване на износеното оборудване, следвани от тези за опазване на околната среда, мерки за сигурност и други - с 19.7%, и за механизация или автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии - с 16.4%. 
По отношение на факторите, които биха повлияли върху решенията на мениджърите за инвестиции през 2021 г., преобладават позитивните оценки на въздействие („стимулиращо“ или „много стимулиращо“) при „търсене на продукцията“, „финансови ресурси или очаквани печалби“  и „технически фактори“. 

При групата „други фактори“  23.7% от анкетираните посочват влиянието им като „стимулиращо“, 27.5% отговарят, че факторът не оказва влияние, а 34.9% от тях се въздържат от оценка (фиг. 3). 

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: