Цифровите технологии в земеделието

Цифровите технологии в земеделието Снимка: pixabay

Ще се увеличат ли шансовете за по-ефективни и устойчиви стопанства?

В края на октомври Институтът по аграрна икономика към Селскостопанска академия организира Седмата международна научна конференция „Земеделие и снабдяване с хранителни продукти: пазари и политики". Сред интересните теми беше проучването за цифровизацията на българското земеделие и ефектите върху бизнеса. Автори на изследването са Божура Фиданска, докторант, доц. д-р Петър Борисов и проф. д-р Димитър Николов. 

На форума бяха представени данни за състоянието и използването на пазара на дигитални услуги в земеделието от страна на търсенето. Изследването показва готовността на земеделските производители и общините да използват цифрови услуги. Представят се резултати от проучване, извършено в рамките на проект „Теоретични модели за цифрово развитие на земеделието” – ДИАГРО, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), България. 

Как цифровите  технологии и тяхното използване могат да увеличат ефективността на селското стопанство? И да намалят сериозните разлики в различните региони на страната и при въвеждането, и при използването им от фермерите. Тези въпроси намират отговор в труда на учените. Проучено е също как някои от земеделските стопанства използват цифрови услуги за специализирани метеорологични информационни услуги, навигационни системи. Фермерите оценяват, че цифровите услуги са най-важни за ефективното управление на стопанствата. По-голямата част от тях научават за цифровите услуги, предлагани от интернет страници и платформите на доставчиците на тези услуги. 

В исторически план селското стопанство е претърпяло поредица от революции, които са довели ефективността, доходността и рентабилността до недостижими досега нива. Пазарните прогнози за следващото десетилетие предполагат, че „цифровата селскостопанска революция“ ще бъде най-новата промяна, която може да помогне да се гарантира, че земеделието отговаря на нуждите на глобалното население в бъдеще, посочват експертите. 

Изводите са, че дигиталното земеделие има потенциала да осигури икономически ползи чрез повишена селскостопанска производителност, ефективност на разходите и пазарни възможности. Следват също социални и културни ползи, защото се повишава комуникацията и приобщаването в селските райони. Доказани са ползи за околната среда чрез оптимизирано използване на ресурсите, както и адаптация към изменението на климата.

 

Дигиталното земеделие подбрява цялостното производство на стопанствата, води до   по-добри финансови резултати и подпомага фермерите да повишат производителността на своите ферми. Дигитализацията в земеделието е еволюция, която ще повлияе положително върху ефективността и устойчивостта на стопанствата.