Срив на посещенията на хотели у нас отчита НСИ за юли

Срив на посещенията на хотели у нас отчита НСИ за юли Снимка: pixabay


През юли 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2768 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 112,9 хил., а на леглата - 251,4 хиляди. В сравнение с юли 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 18,4%, а броят на леглата в тях - с 22,5%.


Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2020 г., е 2265,9 хил., или с 61,9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 67,7%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През юли 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73,5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35,5% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18,3% от нощувките на чужди граждани и 27,3% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8,2 и 37,2%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2020 г. намалява с 52,7% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 613,2 хиляди. Регистриран е срив при чуждите граждани - със 77,1%. Намаление е отчетено и при пренощувалите българи - с 12,0%.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юли 2020 г., са 427,0 хил. и са реализирали средно по 3,1 нощувки. Чуждите граждани са 186,2 хил. и са реализирали средно по 5,1 нощувки, като 73,1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.