На Китай се падат 40% от въздействието върху Световния океан

На Китай се падат 40% от въздействието върху Световния океан Снимка: globalaginvesting.com

Шумовото замърсяване в резултат на антропогенната дейност се простира на 20 километра от търговските пристанища.

За сравнително краткия си период на съществуване човечеството e оказало значително въздействие върху околната среда, включително и върху моретата и океаните. Австралийски учени за първи път изчислиха какъв обем от Световния океан вече е променен от антропогенните фактори.

 

Оказва се, че засега той е сравнително немного голям - около 0,5% от морската среда или 2 милиона квадратни километра. Трябва да се отбележи обаче, че 40% от това въздействие се пада на рибовъдните ферми в Китай.

 

Специалисти от Университета на Сидни и Института по морска биология са събрали данни за всички изградени в моретата и океаните съоръжения от различен тип: нефтени кули, вятърни станции, далекосъобщителни кабели, пристанища, мостове и тунели, изкуствени рифове и морски ферми. В резултат на това учените изработиха първата карта на експанзията на човечеството в океаните, която показва доколко хората са променили морската среда.

 

Според изчисленията на учените на антропогенни промени са подложени около 30 000 кв. км, т.е. 0,008% от цялата площ на океаните, пише New Atlas. Въпреки това, според Ана Багнот от Института по морска биология, човешкото въздействие е много по-сериозно.

 

„Ефектът от изградените обекти надхвърля непосредствената им физическа зона на влияние - каза тя. - Морските конструкции могат да променят околната среда, като променят екологичните и утаечните характеристики, качеството на водата и хидродинамиката, както и нивото на шума и електромагнитните полета."

 

Проучвайки всички налични данни, учените направиха извод, че реалното въздействие на антропогенните съоръжения се разпростира на 2 милиона квадратни километра - повече от 0,5% от океана. Анализът показва, че 40% от тази зона са възникнали от рибовъдните ферми в Китай и че шумовото замърсяване се простира на 20 километра от търговските пристанища.

 

Докато историята на изкуствените промени в океаните датира отпреди хиляди години, то нарастването на този феномен започва в средата на ХХ век. „Числата са тревожни -  поясни д-р Багнот. – Например енергетиката, инфраструктурата или аквакултурите, в това число кабелите и тунелите, по прогнозни данни ще се увеличат с 50-70% до 2028 г. И това са явно занижени данни: поради лошото регулиране на голяма част от пристанищата в света липсва информация за състоянието на прилежащата към тях акватория на океана."

 

Изследователите се надяват, че тяхната работа ще привлече вниманието на обществеността към проблемите, свързани с опазването на морската среда, и ще подтикне към мероприятия, свързани с проучване и контрол на строящите се в океана съоръжения.

 

Никога в цялата история на човечеството Земята не се е затопляла толкова бързо и толкова неравномерно както през последните години, изчислиха учените. В тропическите океани сериозните температурни изменения ще започнат още преди 2030 г., което ще доведе до унищожаване на част от екосистемите.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: