Морските дарове стават все по-примамливи за потребителите

Морските дарове стават все по-примамливи за потребителите Снимка: Photo by Caroline Attwood on Unsplash

Размерът на пазара на морски дарове беше оценен на 159 311,9 милиона долара през 2019 г. и се очаква да достигне 193 913,6 милиона долара до 2027 г., регистрирайки комбиниран годишен темп на растеж (КГТР) от 2,5% от 2020 до 2027 г.

Рибният сегмент допринесе най-много на пазара със 101 526,2 милиона долара през 2019 г. и се очаква да достигне 125 914,3 милиона долара до 2027 г. при КГТР от 2,7% през прогнозния период.


Растежът на пазара на морски дарове може да се дължи на повишаване на осведомеността относно ползите за здравето от морските дарове и промяната в начина на живот на потребителите. Потребителите, които не са вегетарианци, бавно променят начина си на живот и следват значително пескетарианството. То включва вегетарианска храна заедно с морски дарове, но изключва месо като говеждо, свинско, птиче и други.


Тъй като месото и месните продукти често съдържат вредни пестициди и химикали, високата им консумация може да бъде опасна. Повишаването на осведомеността сред потребителите за условията на живот на говедата във фермите за добитък допълнително промени предпочитанията на не-вегетарианците към пескетарианството, като по този начин стимулира растежа на пазара.


Увеличаването на разполагаемия доход на физически лица в Северна Америка и Азиатско-Тихоокеанския регион също стимулира растежа на пазара, тъй като потребителите със средни и високи доходи в градските райони променят тенденцията си на потребление от основни към първокласни стоки и услуги. Тази тенденция благоприятства доставчиците и институциите за морски дарове да подобрят своята продуктова и сервизна линия в сегмента на морските дарове.


Изчерпването на морските видове се оказва пречка за растежа на пазара. Устойчивият риболов обаче може да увеличи предлагането на морски дарове, за да отговори на възникващото търсене. Очаква се сътрудничеството на рибарите и рибовъдите с преработватели, дистрибутори, търговци на дребно, ресторанти и доставчици на хранителни услуги да осигури решение за екологичните проблеми и допълнителна помощ за превръщането на пазара в екологичен, икономически и социално устойчив.


Пазарът на морски дарове е сегментиран въз основа на вида, приложението и региона. Въз основа на вида се разделя на риби, ракообразни, мекотели и други (сърна, морски бозайници и медузозои). Спрямо приложението се класифицира в търговия на дребно, институции и сервиз за храна. Откъм регион той се анализира в Северна Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанския регион и LAMEA.


Според вида рибният сегмент беше най-забележителната категория през 2019 г. и се очаква да остане доминиращ през прогнозния период. Ръстът в този сегмент може да се отдаде на нарастващата популярност на рибата като високо протеинова алтернатива на месото. Очаква се обаче сегментът на мекотелите да расте с най-високия КГТР от 2,3% през целия прогнозен период.


Относно прогнозата за пазара на морски дарове, сегментът на дребно допринесе най-много за пазара през 2019 г. и се очаква да остане доминиращ през 2020–2027 г. Това може да се отдаде на нарастващата популярност на месото и морските продукти сред потребителите. Очаква се обаче сегментът на хранителните услуги да расте с по-високи темпове през прогнозния период.


По региони Азиатско-Тихоокеанският беше най-известният регионален пазар през 2019 г. Очаква се обаче Азиатско-Тихоокеанският регион да расте с по-висок КГТР през прогнозния период. Ръстът на този регионален сегмент може да се дължи на увеличаване на разполагаемия доход и увеличаване на броя на заведенията за бързо хранене.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: