Управлявайте своя транспортен бизнес с TollPass системата на България

Управлявайте своя транспортен бизнес с TollPass системата на България Снимка: Pixabay

Автоматично таксуване с GNSS бордово устройство.


TollPass бордовото устройство е удобно решение за автоматично отчитане на пътни такси, подходящо за професионалистите в транспортния бранш, осъществяващи ежедневни и регулярни пътувания.

Автоматичното отчитане на пътни такси за пътни превозни средства (ППС) над 3,5 тона става чрез монтирано в превозното средство бордово устройство TollPass. При движението на автомобила бордовото устройство засича и изпраща в реално време данни за географските позиции на ППС, като по този начин автоматично засича навлизането, напускането и движението по платената пътна мрежа.

Данните за географските позиции се получават в системата на TollPass чрез мобилна връзка. Получените в системата данни се обработват и конвертират в пътни декларации, които се обменят с Електронната система за събиране на пътни такси на Агенция Пътна инфраструктура (АПИ) за верификация и изчисляване на дължимата пътна такса.

Всички потребители на TollPass, които имат сключен договор за предоставяне на услуги за електронно събиране на пътни такси, и са оборудвали превозните си средства с TollPass бордово устройство, получават оценените от АПИ пътни декларации под формата на справка за пътните такси.

Справката е винаги налична в онлайн платформата TollPass.bg за всички регистрирани потребители. Те имат възможност за преглед на справката и генериране на разписки за дължимите пътни такси за счетоводно отчитане.

TollPass препоръчва: Спазвайте указанията за инсталация и инициализация на получените бордови устройства

Уверете се, че бордовото устройство се намира точно в автомобила, за чийто регистрационен номер е предназначено. Уверете се, че е в режим на готовност, преди да предприемете пътуване по платената републиканска пътна мрежа, за да избегнете засичане като нарушител и налагане на административни санкции.


Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: