Кои са датите на религиозните празници през 2024 г. за неизточноправославните вярващи

Кои са датите на религиозните празници през 2024 г. за неизточноправославните вярващи Снимка: pixabay.com

Правителството утвърди датите на религиозните празници през 2024 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2024 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Празниците на Католическата църква у нас са: 1 април - вторият ден от Възкресение, 29 юни - „Св. Св. Апостоли Петър и Павел“, 1 ноември - „Вси Светни“ и 8 декември - Непорочното зачатие на Света Богородица.

Мюсюлманското вероизповедание ще празнува, Рамазан байрам - на 9, 10 и 11 април, Курбан байрам на 14 и 17 юни, Рождението на Мухаммед на 14 септември.

За религиозната общност на евреите празниците са: 23, 24, 29 и 30 април - Песах, 3 и 4 октомври - Рош Ашана.

Арменската апостолическа православна света църква ще празнува Рождество Христово на 6 януари, 31 март - Възкресение Христово, 9 май - Възнесение Господне, 19 май - Петдесетница, 7 юли - Преображение Господне и 18 август Успение Богородично.

Празничните дни за обществото „Бяло братство” са: 22 март - Ден на пролетното равноденствие, раждането на Учителя Петър Дънов - 12 юли, Съборните дни - 19,20 и 21 август, и Денят на Учителя - 27 декември.

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

Последователите на Будистка общност „Карма Капо“ - България ще празнуват на 23 май - Весак (ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни).

Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоменанието на смъртта на Исус Христос на 24 март и Конгресни дни на 8, 9,10,11 и 12 август.

Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври деня на Реформацията.

Бахайска общност в България - 21 март Ноу Руз, 21 април Резван, 24 май - Декларацията на Баб, 29 май - Възнесението на Бахаулла, 10 юли - Мъченическата смърт на Баб, Рождението на Бахаулла - 17 октомври.

Будистка общност в България — 25 януари - Махаянска Нова година, 10. февруари - Лосар - Тибетска Нова година, 15 февруари - Паранирвана - Преминаване в Нирвана, 23 май - Весак - Раждането и Просветлението на Буда, 8 декември - Денят Бодхи - Ден на Свещеното дърво.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: