През май производството на пропан-бутанови смеси нараства със 100,0%

През май производството на пропан-бутанови смеси нараства със 100,0% Снимка: wikipedia.org

Какво е производството и доставките на енергийни продукти през май 2023 година по данни на НСИ

През май 2023 г. спрямо предходния месец при производството на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при пропан-бутановите смеси - със 100,0%. Значително нараства производството наавтомобилен бензин, дължащо се на необичайно ниското производство през април 2023 г., като понастоящем достига до обичайните си равнища. Най-голямо намаление е регистрирано при твърдите горива - с 27,5%.

Най-голямо увеличение се наблюдава при доставките на автомобилен бензин - с 53,3%. Най-голям спад е регистриран при природния газ - с 29,2%. 

Производство на енергийни продукти 

През май 2023 г. спрямо април 2023 г. нараства производството на:

 • пропан-бутанови смеси - със 100,0% до 6 хил. т;
 • дизелово гориво - с 41,5% до 249 хил. т.

Производството на автомобилен бензин нараства значително, поради необичайно ниското   производство през април 2023 г., като достига обичайните си равнища - до 149 хил. т.

Намалява производството на:

 • твърди горива - с 27,5% до 1 047 хил. т;
 • електрическа енергия - със 17,8% до 2 518 ГВтч.

         Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година намалява производството на: 

 • твърди горива - с 62,5%;
 • природен газ - с 50,0%;
 • пропан-бутанови смеси - с 33,3%;
 • електрическа енергия - с 30,5%;
 • дизелово гориво - с 16,2%;
 • автомобилен бензин - с 6,9%.

 

Доставки на енергийни продукти

През май 2023 г. спрямо април 2023 г. нарастват доставките на:

 • автомобилен бензин - с 53,3% до 46 хил. т;
 • дизелово гориво - с 24,6% до 208 хил. т.

Намаляват доставките на:

 • природен газ - с 29,2% до 150 млн. куб. м;
 • твърди горива - с 25,5% до 959 хил. т;
 • електрическа енергия - с 8,5% до 2 473 ГВтч;
 • пропан-бутанови смеси - с 4,4% до 43 хил. т.

 

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на:

 • пропан-бутанови смеси - с 26,5%;
 • автомобилен бензин - с 4,5%;
 • дизелово гориво - с 4,0%;
 • електрическа енергия - с 0,7%.

Намаляват доставките на:

 • твърди горива - с 66,2%;
 • природен газ - с 25,0%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: