Събират се предложения за теми на пощенски марки през 2024 г.

Събират се предложения за теми на пощенски марки през 2024 г. Снимка: pikist.com

Министерството на транспорта и съобщенията приема предложения за теми на пощенски марки през 2024 г.

Министерството на транспорта и съобщенията започва подготовка на тематичния план за пощенските марки през 2024 г. 

До 31 август 2023 г. ще бъдат приемани предложения за теми, свързани с личности или събития с обществена, национална или световна значимост. 

Само около 50 теми за пощенски марки от стотици предложения влизат в окончателния план. 

Предложенията се оценяват от Специализирания експертен съвет по маркоиздаване. 

Всяка година изданията се организират в няколко тематични раздела,  като „България – наша родина”, „България и Европа” и „България и светът”. Изпълнението на художествените проекти се възлага на творци в областта на художествената миниатюра. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: