Месечната инфлация за март е 0,5%, а годишната - 14,0%.

Месечната инфлация за март е 0,5%, а годишната - 14,0%. Снимка: НСИ

Това показван данните на Националния статистически институт

Месечната инфлация е 0,5%, а годишната инфлация е 14,0%, като месечната се отнася за март 2023 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за март 2023 г. спрямо същия месец на предходната година.

През март 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: разнообразни стоки и услуги (+2,9%), ресторанти и хотели (+1,2%), алкохолни напитки и тютюневи изделия (+1,1%), жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома (+1,0%) и хранителни продукти и безалкохолни напитки (+0,9%). Намаление на цените е регистрирано в групите: облекло и обувки (-0,8%), транспорт (-0,7%), жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-0,5%) и развлечения и култура (-0,5%).

Индекс на потребителските цени (ИПЦ)

През март 2023 г. месечната инфлация е 0,5% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за март 2023 г. спрямо март 2022 г. е 14,0%.

Инфлацията от началото на годината (март 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 2,6%, а средногодишната инфлация за периода април 2022 - март 2023 г. спрямо периода април 2021 - март 2022 г. е 16,5%.

Фиг. 1. Инфлация, измерена чрез ИПЦ, по месеци

През март 2023 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се увеличили, както следва:

 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 2,9%;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 1,2%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 1,1%;
 • жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - увеличение с 1,0%;
 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0,9%;
 • здравеопазване - увеличение с 0,8%;
 • съобщения - увеличение с 0,7%;
 • образование - увеличение с 0,3%.

 

През март 2023 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се понижили, както следва:

 • облекло и обувки - намаление с 0,8%;
 • транспорт - намаление с 0,7%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - намаление с 0,5%;
 • развлечения и култура - намаление с 0,5%.
   

При хранителните продукти най-много се е увеличила цената на зрелия лук - с 25,4%, а най-голямо намаление има при краставиците - с 10,2%.

В групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано най-голямо увеличение при цените на автомобилната застраховка - с 41,0%, а най-голямо намаление - при цените на централното газоснабдяване - с 10,8%, 

През март 2023 г. е регистрирано увеличение на цените на лекарствените продукти с 1,0%. Цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили съответно с 0,1 и 0,6%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: