Месечната инфлация за февруари е 0,8%, а годишната - 16,0%, съгласно данните на НСИ

Месечната инфлация за февруари е 0,8%, а годишната - 16,0%, съгласно данните на НСИ Снимка: НСИ

Месечната инфлация се отнася за февруари 2023 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за февруари 2023 г. спрямо същия месец на предходната година.

През февруари 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: хранителни продукти и безалкохолни напитки (+2,4%), съобщения (+1,9%), ресторанти и хотели (+1,1%), развлечения и култура (+1,1%) и здравеопазване (+1,0%). Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групите: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-1,2%), облекло и обувки (-1,2%) и транспорт (-0,4%).

Индекс на потребителските цени (ИПЦ)

През февруари 2023 г. месечната инфлация е 0,8% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за февруари 2023 г. спрямо февруари 2022 г. е 16,0%.

Инфлацията от началото на годината (февруари 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 2,1%, а средногодишната инфлация за периода март 2022 - февруари 2023 г. спрямо периода март 2021 - февруари 2022 г. е 16,4%.

Фиг. 1. Инфлация, измерена чрез ИПЦ, по месеци

През февруари 2023 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се увеличили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 2,4%;
 • съобщения - увеличение с 1,9%;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 1,1%;
 • развлечения и култура - увеличение с 1,1%;
 • здравеопазване - увеличение с 1,0%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0,6%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0,4%;
 • образование - увеличение с 0,2%.

 

През февруари 2023 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се понижили, както следва:

 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - намаление с 1,2%;
 • облекло и обувки - намаление с 1,2%;
 • транспорт - намаление с 0,4%;
 • жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - намаление с 0,2%.

 

При хранителните продукти най-много се е увеличила цената на краставиците - с 32,7%,  , а най-голямо намаление има при олиото - с 2,9%,

В групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано най-голямо увеличение на цените на мобилните телефонни услуги - с 3,7%,  а най-голямо намаление - при цените на централното газоснабдяване - с 25,7%, 

През февруари 2023 г. е регистрирано увеличение на цените на лекарствените продукти с 1,2%. Цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили съответно с 0,5 и 0,4%.

По окончателни данни на НСИ през януари 2023 г. месечната инфлация е 1,4% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за януари 2023 г. спрямо януари 2022 г. е 16,7%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: