Започва издаването на Стартъп визи

Започва издаването на Стартъп визи Снимка: Министерство на иновациите и растежа

Стартъп виза ще се издава на граждани извън ЕС за развиване на високотехнологичен бизнес в България, ще важи една година

Министерството на иновациите и растежа (МИР) започва процеса по издаването на удостоверение за високотехнологичен и иновативен проект или т. нар. Стартъп виза.

Подаване на документите и кандидатстване може да се направи през платформата СУНИ (Система за управление на национални инвестиции) на адрес - https://enims.egov.bg/en , посредством електронен подпис.

По новата административна услуга се предвижда да могат да кандидатстват чужди граждани (извън Европейския съюз), които искат да стартират иновативни бизнеси, използващи високи технологии и развиващи научно-изследователска и развойна дейност. МИР ускори подготовката за издаването, като вместо планирания 6-месечен срок за публикуване на условията за кандидатстване, кандидатстването се отваря 2 месеца предсрочно.

Попълва се въпросник, в който предприемачът трябва да отбележи каква е неговата компания, идея, към кои пазари е насочен, има ли вече инвеститор, патенти, клиенти и др. След преглед на документите и оценка на проекта от Експертен съвет, включващ представители на държавата, научната общност и бизнеса, ще бъде издавано удостоверение за високотехнологичен или иновативен проект. Неговата валидност е 1 година, но може да бъде удължавано след това до 2 години допълнително.

„МИР заработи и за предприемачите. След 5 години усилия, България вече има Стартъп виза. Като всички европейски развити страни. Това ще позволи инвеститори извън ЕС да развиват високи технологии в България, да наемат български таланти и да създават работни места“, коментира министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по повод стартирането на процедурата.

Издаването на Стартъп виза се основава на Закона за чужденците в Република България, както и на разработената от МИР Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен или иновативен проект. Наредбата е приета с Постановление № 318 на Министерския съвет от 7 октомври 2022 г.

Удостоверението e официален документ, който дава възможност за издаване на разрешение за продължително пребиваване на чужденци, които искат да развиват иновативен или високотехнологичен бизнес у нас. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: