5 съвета при наемането на служител

5 съвета при наемането на служител Снимка: https://pixabay.com/

Няколко съвета, които ще ви помогнат да познаете правилния служител за предлаганата от вас работна позиция.

Намирането на правилния служител е трудна задача. Ако изборът ви се окаже грешен, то това би ви струвало доста скъпо и може да се отрази зле на работната среда, която сте успели да изградите до момента, както и да отнеме много от ценното ви време. Наемането на подходящия служител, от друга страна, ви се отплаща в повишаване производителността на служителите, успешни трудови правоотношения и положително влияние върху общата работна атмосфера.
 

Наемането на подходящ служител би могло да повиши вашата работна култура и би ви се отплатило обратно в пъти заради това, че той притежава висок морал и е готов да постигне предизвикателните цели, които предстои да му поставяте. Също така това гарантира, че  пестите максимално от времето и енергията на другите ви служители, които ще инвестират в изграждането на връзка с новия им колега. Това е наистина скъп и емоционален процес.

Не приемайте това като изчерпателно ръководство при наемане, но имайте предвид, че тези стъпки са ключови в търсенето на правилния човек. Обмислете всичко стъпка по стъпка и преценете дали да използвате този примерен план за успех при наемането на служители. Той ви осигурява цялостен подход в това важно начинание.

1. Определете ясно работата, за която търсите служител

Наемането на подходящ служител започва с анализ на работата. Анализът на работата ви дава възможност да събирате информация за задълженията, отговорностите, необходимите умения, резултатите и работната среда за определена позиция.

Информацията от анализа на работата е от съществено значение за разработването на длъжностната характеристика на новия служител. Описанието на длъжността ви помага да планирате стратегията си за набиране на персонал.

2. Планирайте стратегията си за набиране на служители

С описанието на длъжността в ръка организирайте среща с всички ключови служители, за да обсъдите подробностите около търсенето и наемането на новата част от екипа ви. Мениджърът по наемането е от решаващо значение за планирането. На тази среща се планира стратегията ви за набиране на персонал. Екипи, които често са работили заедно при наемането на служител, биха се справили с тази задача и по имейл.

3. Използвайте чеклист

Този списък ще ви помогне да систематизирате процеса си при наемането на служител. Независимо дали това е първият ви служител или някой от много служители, които наемате, този контролен списък ви помага да следите вашите изисквания за набиране на персонал.

4. Набиране на подходящи кандидати

Можете да развивате отношения с потенциални кандидати много преди да имате нужда от нов служител. Това би ви помогнало в търсенето на набор от кандидати, когато имате на разположение текуща позиция.

С колкото по-квалифицирани кандидати разполагате, толкова по-голяма е вероятността да намерите квалифициран потенциален служител.

 5. Прегледайте внимателно информацията, с която разполагате

Работата по преразглеждане на автобиографии, мотивационни писма, заявления за работа и писма за кандидатстване за работа започва с добре написана длъжностна характеристика. Вашият списък с най-желаните характеристики на най-квалифицирания кандидат е разработен като част от процеса на планиране при набирането на персонал.

Сравнете всички кандидати с този списък с квалификации, умения, опит и характеристики. Ще прекарвате времето си с най-квалифицираните си кандидати, когато наемате служител. И това е добро използване на вашето време.