Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради нарастват с 53,4%

Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради нарастват с 53,4% Снимка: pikist.com

Това показват предварителните данни на НСИ за въведените в експлоатация нови жилищни сгради и жилища през третото тримесечие на 2022 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2022 г. е 1 316, а новопостроените жилища в тях са 5 812.

 Спрямо третото тримесечие на 2021 г. сградите са с 458 повече, или с 53,4%, а жилищата в тях нарастват с 2 008, или с 52,8% (фиг. 1).

Фиг. 1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища по тримесечия

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 78,7%, с тухлена - 18,7%, с друга - 2,1%, и с панелна - 0,5%. 

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (79,0%), следвани от жилищните кооперации (15,4%). В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи и жилищните кооперации, докато сградите от смесен тип и вилите намаляват. 

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив - 196 сгради с 581 жилища, София (столица) -170 сгради с 1 493 жилища, и Бургас - 141 сгради с 553 жилища в тях. 

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (37,9%), следват тези с три стаи (33,6%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повечестаи - 3,8% (фиг. 2).

Фиг. 2. Въведени в експлоатация новопостроени жилища по брой на стаите

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: