Как бирата се използва като зелена енергия

Как бирата се използва като зелена енергия

Застояла бира генерира биогаз, който може да захрани до 1200 жилища

Предприятие за пречистване на отпадни води, в предградието Гленелг, комбинира стара бира, с утайка от канализацията. Тази комбинация създава биогаз, който се получава естествено от разлагането на органичните отпадъци и след това се използва за захранване на цяла инсталация, пише Euronews. SA Water е собственост на правителството на Южна Австралия и предоставя услуги на около 1,5 милиона души.

И така, от къде SA Water получава приток на застояла бира? От кръчми, барове, ресторанти и клубове, които са били затворени в резултат на пандемията и сега я оползотворяват.

Бирата се разгражда при високи температури в големи резервоари, използвайки естествени бактериални процеси, които отделят биогаз. Този биогаз от своя страна генерира електричество.

Всяка седмица заводът за отпадъчни води използва 150 000 литра бира с изтекъл срок. В резултат на това производството на възобновяема енергия се увеличи до 654 мегавата часа за един месец.

Централата генерира рекордните 355 200 кубически метра биогаз през май и още 320 000 кубически метра през юни, твърди Energy Live News.

Пречиствателната станция обикновено генерира достатъчно биогаз, за да захранва около 80% от енергийните си нужди.

Алкохолната индустрия като цяло е силно засегната от пандемията на коронавирус. Например, производителите на шампанско заявяват, че са загубили приблизително 1,7 милиарда евро (2 милиарда долара). Бирената индустрия също е пострадала, но в Аделаида са намерили начин да оползотворят застоялата течност. А, може би този модел на повторна употреба на пивото за чиста енергия е нещо, което може да се адаптира в дългосрочен план.

Град Аделаида е с амбицията да се превърне в град без въглеродни емисии и се отнася сериозно към изменението на климата. За да отговори на нуждите си от електричество, районът използва вятърната и слънчевата енергия. Всички жители работят за намаляването на вредните изпарения, като:

- създават енергийно ефективни домове, 

- пътуват от, до и около града с електрически превозни средства и 

- намаляват използването на водата и отпадъците.Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: