Износът на стоки от България за ЕС се е увеличил с 36,7%, а вносът - с 29,2%

Износът на стоки от България за ЕС се е увеличил с 36,7%, а вносът - с 29,2% Снимка: НСИ

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - април 2022 г. според предварителни данни на НСИ

През периода януари - април 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 36,7% спрямо същия период на 2021 г. и е в размер на 19 561,9млн. лева. 

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Нидерландия, които формират 68,8% от износа за държавите - членки на ЕС.

През април 2022 г. износът за ЕС нараства с 36,1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 358,1 млн. лева.

     Фиг. 1. Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България за ЕС през периода 2021 - 2022 година                (Спрямо същия месец на предходната година)

През периода януари - април 2022 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (230,9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (122,0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (24,0%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - април 2022 г. се увеличавас 29,2% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 18296,0 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия,Гърция и Нидерландия.

През април 2022 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 23,7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4454,0 млн. лева. 

       Фиг. 2. Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки от България за ЕС през периода 2021 - 2022 година                  (Спрямо същия месец на предходната година)

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - април 2022 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (211,5%). 

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС  през периода януари - април 2022 г. е положително и е на стойност 1 265,9 млн. лева.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: