Колко и каква е територията на Република България, изчислена от НСИ

Колко и каква е територията на Република България, изчислена от НСИ Снимка: НСИ

Баланс на територията на Република България към 31.12.2021 година

Към 31 декември 2021 г. територията на Република България, изчислена от Националния статистически институт (НСИ) на базата на цифрови модели на кадастралната карта на страната, е 110 996,84 квадратни  километра. 

Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти, най-голяма площ заемат земеделските територии - 54,60%, и горските територии - 33,13% от общата площ на страната. 

Урбанизираните територии обхващат близо 5 133,2 кв. км, или 4,62% от цялата територия на страната.


         Фиг. 1. Баланс на територията на Република България към 31.12.2021 година

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: