През 2021 г. годишният общ доход на лице от домакинство е нараснал с 10 % спрямо 2020 г.

През 2021 г. годишният общ доход на лице от домакинство е нараснал с 10 % спрямо 2020 г. Снимка: НСИ

За последните десет години (2012 - 2021 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1,8 пъти.

През 2021 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 7705 лв. и нараства с 10,0% спрямо 2020 година. За последните десет години (2012- 2021 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1,8 пъти, показват данните на Националния статистически институт.

През периода 2012 - 2021 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

· Доходът от работна заплата през 2021 г. е 4379 лв. и се увеличава с 11,5% спрямо 2020 г., а нарастването му в сравнение с 2012 г. е 1,9 пъти;

  • Доходите от пенсии за последната година са 2311лева. Те нарастват с 14,5% спрямо 2020 г. и 2 пъти в сравнение с 2012 година;
  • Доходите от самостоятелна заетост през 2021 г. са 401 лв. инамаляват със 7,6% спрямо 2020 г., а спрямо 2012 г. нарастват с 21,5%;
  • Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 49 лв. и се увеличава спрямо 2020 г. с 6,5%, а в сравнение с 2012 г. намалява с 55,0%;
  • Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощии обезщетения) през 2021 г. са 192 лева. Те намаляват с 5,9% спрямо 2020 г. и се увеличават с 31,5% спрямо 2012 г.

 

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2021 г. той е 56,8%, което е с 0,7 процентни пункта повече в сравнение с 2020 г. и с 4,1 процентни пункта повече спрямо 2012 година. 

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощии обезщетения)формират 32,5% от общия доход на домакинствата през 2021 година.

От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии -30,0%, който е с 1,2 процентни пункта повече в сравнение с 2020 г. и с 3,3 процентни пункта повече в сравнение с 2012 година.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: