Банките от еврозоната може да бъдат изправени пред трудности, ако икономическата криза се задълбочи

Банките от еврозоната може да бъдат изправени пред трудности, ако икономическата криза се задълбочи Снимка: Photo by Museums Victoria on Unsplash

Това заяви Андреа Енрия, председател на надзорния съвет на Европейската централна банка, в ексклузивно интервю във вторник (28 юли).

Досега финансовата система издържа на икономическия спад, предизвикан от коронавируса, а учените и политиците твърдят, че за разлика от световната финансова криза кредиторите са част от решението на продължаващия шок. „Банковият сектор [в еврозоната] е в много силна позиция да издържи безпрецедентен шок", заяви Енриа пред CNBС.


Той обаче предупреди, че ако кризата се влоши, някои банки „ще срещнат трудности при спазването на минималните (капиталови) изисквания“. Коментарите му дойдоха малко след като ЕЦБ публикува оценка на 86 банки в еврозоната, която показа, че те могат да се справят с предизвикателствата, породени от пандемията на коронавирус. Ако икономическата криза продължава обаче, изчерпването на банковия капитал може да бъде „съществено“.


Банките бяха подложени на стрес при два сценария: един въз основа на прогнозата на централната банка за свиване на брутния вътрешен продукт от 8,7% през 2020 г. и по-тежка ситуация, която оцени спад от 12,6% от БВП през 2020 г. Съгласно първия сценарий общото съотношение на капитала от първи ред на банките (СЕТ1) - мярка за платежоспособност на банките - намаля с 1,9 процентни пункта. При сценарий 2, обаче, коефициентът CET1 спадна с 5,7 процентни пункта.


При този сценарий няколко банки ще трябва да предприемат действия, за да поддържат спазването на минималните си капиталови изисквания, но общият недостиг ще остане ограничен“, се казва в съобщение на централната банка.


Банките в еврозоната често се оценяват въз основа на географското им положение, като кредиторите в южните държави са оценени с по-висок риск от тези в по-слабо задлъжнелите северни икономики. Въпреки това Eнриа заяви, че извършените тестове не са „фокусирани върху отделни банки или отделни страни“.


В отделно съобщение във вторник ЕЦБ поиска европейските кредитори да не изплащат дивиденти и да не изкупуват обратно акции до януари 2021 г. Централната банка също поиска „изключителнa умереност" на заплащането. Тези стъпки имат за цел да позволят на банките да запазят донякъде стабилната си капиталова позиция.


Всъщност не става въпрос за това колко дълбока е рецесията, въпросът е колко несигурни сме по отношение на капиталовите траектории на банките“, каза Енрия. Към днешна дата европейският банков сектор намалява с около 33% от началото на годината.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: