Учени предупредиха за стремителна деградация на почвата в Европа

Учени предупредиха за стремителна деградация на почвата в Европа Снимка: ferra.ru

В това число и поради изменението на климата

Съгласно ново изследване, в Средиземноморскиярегион почвата деградира и земята се превръща в пустиня по-бързо, отколкото където и да е другаде в Европейския съюз,, пише Science Alert.

Според експертите, всичко това се дължи на комбинираното въздействие на неустойчивите методи на земеползване и изменението на климата. Ресурсите са изтощени до критичната точка.

Отбелязва се, че неотдавнашна публикация на Европейската комисия за здравето на почвите показва, че до 70% от почвите в ЕС губят способността си да изпълняват важни екологични функции. 

А плитките почви на Средиземноморието са особено податливи на ерозия, суша и горски пожари. Фактически, този регион има най-високата степен на ерозия в ЕС и най-ниското ниво на съдържание на органични вещества в почвата.(

Освен това гъстонаселеността в този регион също е довела до увеличаването на бетоннитете или асфалтови улици и замърсяването на почвата с тежки метали и пестициди.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: