Община Панагюрище дава 1500 лв. за второ или трето дете

Община Панагюрище дава 1500 лв. за второ или трето дете

® pixabay.com

Това важи и в случаите на пълно осиновяване на деца.

С цел да се насърчи раждаемостта, в община Панагюрище подсигуряват по 1500 лв. еднократна помощ за всяко второ и трето родено дете в семейството, съобщиха от БНР. 

Условията, на които трябва да отговарят родителите, са: да са жители на общината и да нямат данъчни задължения.

Заместник-кметът Галина Матанова обясни, че община Панагюрище е с отрицателна демографска статистика,  независимо от добрите показатели по трудова заетост. Затова приоритетно в предложението се залагат по-високи суми за насърчаване на второ и трето дете в семействата - 1500 лв. за близнаци, независимо от поредността на тяхното явяване в семейството.  Запазва се мярката от 700 лв. за първо дете на семейство. Всички тези инструменти са също така приложими и при пълно осиновяване на деца в семейства. Прочетете още за:
България Панагюрище помощ

  0 
  0