НОИ предупреждава за опасност за пенсионната система

НОИ предупреждава за опасност за пенсионната система

Приходите от осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване може да не са достатъчни.


Приходите от осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване може да не са достатъчни, за да покрият разходите за пенсии, обезщетения и помощи. Има редица фактори, които увеличават вероятността от такава опасност, предупреждават експертите на Националния осигурителен институт (НОИ) в свой анализ за стратегическите рискове пред управлението на Държавното обществено осигуряване в периода след 2020 г.

Според анализа на първо място сред факторите са демографските процеси. Прогнозите за населението сочат, че през 2020 г. коефициентът на възрастова зависимост в старшите възрасти (населението на 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 и 64 г.) ще достигне 34,30.

Това означава, че на всеки 100 лица на възраст между 15 и 64 г. се падат 34 лица на 65 и повече години. В дългосрочен план тенденциите не са оптимистични – очаква се стойността на това съотношение да достигне близо 45 само за период от две десетилетия, а през 2050 г. да надхвърли 52, посочват в анализа си експертите от НОИ.

При сегашното законодателство очакванията са балансът на ДОО да остане отрицателен (разходите да останат по-високи от приходите) за целия период от 2019 г. до 2070 г. При 3,3% от БВП, дефицитът в ДОО се очаква да нарасне до 4,8% от БВП в края на периода. Последиците от застаряването на населението са факторът с най-голяма тежест по отношение динамиката на разходите за пенсии като процент от БВП, подчертават експертите от НОИ. 

Решенията, свързани с промяна на един или друг от параметрите на осигурителната система, могат или да ускорят, или да забавят влиянието на демографските процеси върху способността на държавата да изпълни ангажимента си към сегашните и бъдещи осигурени лица и пенсионери, посочват експертите.

Другите фактори, които носят риск за системата, са НОИ да не може да открива грешки, нередности и измами с фондовете на ДОО, институтът да изостане от развитието на информационните технологии и да не разполага с достатъчно кадрови потенциал, за да изпълнява възложените му задачи.  Контролните механизми не са достатъчно ефективни, за да установят и не допускат грешки, нередности и измами с фондовете на ДОО. Те не са и достатъчно надеждни при защитата на информацията и активите. 

Сега действащата стратегия покрива периода до 2020 г. и следователно трябва да бъде актуализирана, отбелязват експертите. Разпознаването на събитията и ситуациите, които могат да повлияят върху постигането на стратегическите цели и анализа на тяхната природа (причини, фактори, вероятност и последици), е важна стъпка пред управлението им, се казва още в анализа на НОИ. Прочетете още за:
анализ НОИ пенсии

  0 
  0