Електронен дневник измества хартиения в училищата

Електронен дневник измества хартиения в училищата Снимка: МОН

Оценките и отсъствията на учениците в над 80% от класовете ще се вписват в електронни дневници през новата учебна година

С хартиени ще продължат да работят учителите в   5669 от общо 32 587 паралелки в страната, съобщиха от МОН.

До момента Министерството на образованието и науката (МОН) е отпуснало пари за електронни дневници в 1890 училища.

Средствата са осигурени по Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“, която продължава да приема заявки и през предстоящата учебна година.

Преди 15 септември т.г. директорите трябваше да преценят дали да поддържат електронна, хартиена документация или двете едновременно.

Справка на МОН показва, че заявките за доставка на хартиени дневници са намалели повече от два пъти спрямо учебната 2020/2021 г. Между два и три пъти по-малко са поръчаните на хартия лични ученически картони, бележници и дневници на групи в детските градини.

Хартиената училищна документация вече е доставена до всички образователни институции, които са пожелали такава. 
Получени са и безплатните учебници, които държавата осигурява за учениците от I до VII клас. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: