Одобрени са паричните компенсации за неприетите деца в столичните детски градини

Одобрени са паричните компенсации за неприетите деца в столичните детски градини Снимка: pixabay

Над 400 деца ще получават помощи, тъй като за тях не са осигурени места в държавните и общинските детски градини

Правителството одобри 548 656 лева за компенсации за общо 440 деца, които не са приети в детските градини в столицата поради липса на свободни места. Само две от тези деца живеят извън София.

Изплащането на компенсациите ще се извършва на два етапа. За периода от 1 януари до 31 май 2021 г. едно дете от община Варна ще получи 733 лева, а едно от община Пловдив - 417 лева. Останалите 547 506 лева ще бъдат разпределени от Столична община на 438 деца. Второто плащане ще бъде извършено за периода от 1 юни до 14 септември тази година.

Средствата се предоставят на родителите за покриване на разходите за отглеждане и обучение на децата им. 

Според Закона за предучилищното и училищното образование право на компенсации имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в детска градина за съответната учебна година поради липса на места.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: