Левът остава само месец след приемане на еврото

Левът остава само месец след приемане на еврото Снимка: pixabay

Контрол за спекула с цените ще осъществяват от Министерството на икономиката и Комисията за защита на конкуренцията

Цените на стоките и услугите в България ще бъдат обявявани едновременно в лева и евро пет месеца преди и една година след приемането на единната евровалута като платежно средство у нас. 

Опитът на държавите членки, последно приели еврото, показва, че подобно задължение е дало много добри резултати и е било ефективно. То е спомогнало за предотвратяване повишаването на цените, позволявайки на потребителите да идентифицират лесно търговци и други бизнеси, неправомерно завишили цените. 

Възможността за плащане паралелно с една от двете валути обаче ще имаме само месец след като влезем в еврозоната. След изтичането на този един месец, еврото ще остане единственото законно платежно средство в България.

Приблизително шест месеца преди датата на въвеждане на еврото в България се очаква Съветът на ЕС да приеме решение, според което България отговаря на необходимите условия за въвеждане на еврото и да потвърди обменния курс, при който ще се извърши конвертирането на лева в евро.

Две седмици преди ефективното влизане в еврозоната банките, търговците и „Български пощи“ ще бъдат снабдени с българските варианти за банкнотите и монетите.

Това е записано в Националния план за въвеждане на еврото, който правителството обяви за обсъждане на сайта Strategy.bg – вече достъпен за посещения.

Стъпките се предприемат, за да могат потребителите да следят да не бъдат мамени от търговците в периода, в който тече смяната на валутата. Контролът върху смяната на цените ще се извършва от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Министерството на икономиката, обосновават се авторите на проекта.

Същевременно търговците трябва да връщат рестото на клиентите си изключително в евро, освен ако не могат да го направят от практически съображения. Така на практика част от левовете в обращение ще бъдат обменени чрез търговците и лицата, предоставящи услуги, като по този начин ще се осигури още един обменен канал за българските граждани. За тази цел компаниите и търговците ще бъдат снабдени с евробанкноти и монети още преди датата на приемане на еврото.

От датата на членство на България в еврозоната всички разплащателни сметки, депозитни сметки, текущи бюджетни сметки, спестовни сметки, набирателни сметки, ликвидационни сметки и други сметки в местни банки, както и платежни сметки при други доставчици на платежни услуги (платежни институции и дружества за електронни пари), ще бъдат автоматично и безплатно превалутирани в евро.

За тези сметки няма да действа преходен период. Това означава, че още от първия ден на приемане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от левовите си сметки само евро, независимо дали тегленето ще става чрез АТМ/ПОС устройство или в офис. От първия ден на въвеждането на еврото безкасовите плащания ще се извършват изключително в евро.

През първите шест месеца от ефективното влизане в еврозоната кредитните институции в България и „Български пощи“ ще обменят безплатно на каса банкноти и монети от лева в евро, а през следващите шест месеца ще могат да налагат такса за тази услуга. В БНБ обаче банкноти и монети от левове в евро ще се обменят от деня на приемане на еврото за неограничено време – без такса.

За да се избегне спекула с цените и прекомерна инфлация, Министерството на икономиката и/или Комисията за защита на потребителите трябва да проведе проучване на цените на най-често консумираните хранителни продукти, основни стоки и често използваните услуги една година преди въвеждането на еврото, като продължи да следи тяхното изменение една година след въвеждането.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: