Камарата на строителите подкрепи „Артекс Инженеринг“ и проекта „Златен век“

Камарата на строителите подкрепи „Артекс Инженеринг“ и проекта „Златен век“ Снимка: arteks.net

Камарата на строителите в България (КСБ) е изпратила писмо до министър-председателя Стефан Янев, с което подкрепя фирма „Артекс Инженеринг“ АД и нейния проект „Златен век“

В писмото се казва: „Нашето разбиране е, че държавните и общински институции, на които по закон са възложени функции, свързани със строителния процес, са длъжни да действат законосъобразно, добросъвестно и компетентно при изпълнение на нормативно определените им правомощия. Проектът „Златен век“ е на такъв етап на строителство, който предполага, че всички обстоятелства, свързани с неговото изграждане, е трябвало отдавна да бъдат изяснени.“

Освен това КСБ пише:

Разнопосочните решения на българските институции са тревожен сигнал за нарушаване на бизнес климата и развитието на сектор „Строителство“.

Нашето категорично мнение е, че в този момент и занапред меродавни следва да бъдат решенията на българския съд.

Апелираме компетентните органи при взимане на отговорни решения да съблюдават принципите на правовата държава, да създават предпоставки за установяване на добър бизнес климат, разкриване  на нови работни места и стимулиране на модерното развитие на градовете при спазване на европейското и национално законодателство.“

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: