Индексът на цените на производител в селското стопанство се повишава с 18,6%

Индексът на цените на производител в селското стопанство се повишава с 18,6% Снимка: pixabay.com/bg

НСИ публикува данни за индексите на цените в селското стопанство за първото тримесечие на 2021 г.

Индекси на цените на производител в селското стопанство

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2021 г. се повишава с 18,6% спрямо същото тримесечие на 2020 г. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 28,9%, а на продукцията от животновъдството намалява с 3,7%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 16,8%, като в растениевъдството те се увеличават с 24,8%, а в животновъдството е регистриран лек спад от 0,6%.

През първото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на 2020 г. се увеличават цените на: зърнените култури - с 25,4%, техническите култури - с 39,4%, фуражните култури - с 5,5%, и пресните зеленчуци - с 1,5%. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница - с 20,5%, маслодайния слънчоглед - с 40,1%, царевицата за силаж - с 12,1%, главестото зеле - с 14,0%, и ябълките - с 4,2%. Понижават се цените на: картофите - със 17,7%, доматите - с 6,6%, и орехите с черупки - с 20,8%.

Спрямо същото тримесечие на 2020 г. цените на живите животни намаляват с 11,6% в резултат на спад на цените на свинете - с 27,8%, на птиците - с 3,9%, и на едрия рогат добитък - с 0,4%, който не може да бъде компенсиран с увеличението на цените на дребния рогат добитък с 12,2%. При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 2,8%, което е в резултат на по-високите цени на кравето мляко - с 4,2%, биволското мляко - с 1,2%, и овчето мляко - с 8,4%. Намаление на цените е регистрирано при: кокошите яйца за консумация - с 2,5%, и козето мляко - с 5,0%.

През първото тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г. по-високи са цените на: зърнените култури - с 22,0%, техническите култури - с 32,1%, фуражните култури - с 10,3%, пресните зеленчуци - с 19,5%, и пресните плодове - със 7,7%. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница - с 19,9%, царевицата за зърно - с 24,7%, маслодайния слънчоглед - с 32,8%, бялото главесто зеле - с 24,1%, и доматите - с 14,9%. По-ниски са цените на: салатите и марулите - с 12,0%, зеления кромид лук - с 9,0%, морковите - с 11,7%, и картофите - с 6,5%.

В животновъдството през първото тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г. цените на живите животни се понижават с 6,8%. Регистриран е спад в цените на: едрия рогат добитък - с 0,3%, свинете - с 18,1%, и птиците - с 1,7%. Увеличение има в цените на: овцете - с 10,3%, и козите - с 16,8%. Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 4,6%, което е в резултат на увеличението на цените на: кравето мляко - с 3,9%, биволското мляко - с 0,2%, овчето мляко - с 9,6%, козето мляко - с 14,9%, и кокошите яйца за консумация - с 1,0%.

Фиг. 1. Индекси на цените на производител в селското стопанство по тримесечия (2015 = 100)

Индекси на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2021 г. е по-висок с 1,2% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 3,3% спрямо 2020 г.

През първото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на 2020 г. е отчетено повишение в цените на: минералните торове - с 5,3%, продуктите за растителна защита - с 5,3%, ветеринарномедицинските продукти - с 2,4%, и фуражите - с 10,4%. Намаление е отчетено в цените на: посевния и посадъчния материал - с 4,9%, и електроенергията и горивата - с 9,7%.

През първото тримесечие на 2021 г. спрямо 2020 г. е отчетено повишение в цените на: електроенергията и горивата - с 3,0%, минералните торове - с 6,5%, продуктите за растителна защита - с 2,2%, ветеринарномедицинските продукти - с 1,6%, и фуражите - със 7,7%. Намаление е отчетено в цените на посевния и посадъчния материал с 8,2%.

Фиг. 2. Индекси на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство по тримесечия (2015 = 100)

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: