Какво представлява инструментът SCAMPER и как да го използваме

Какво представлява инструментът SCAMPER и как да го използваме

Ефективно генериране на идеи за услуги и продукти в стартъп среда
Във време, в което образованието е почти изцяло онлайн и източниците ни за допълнителна информация са изместени във виртуалното пространство, често може да се натъкнем на трудности при откриването на вдъхновение и при създаването на креативни идеи. 

Часовете, прекарани вкъщи, лимитират движението ни, контакта ни с други хора и ежедневното наблюдение на природата и града. Това по принцип подпомага мисловния процес и ни зарежда с енергия и желание да се учим. Когато се чувстваме фрустрирани по време на новия ни работен проект или пък децата намират за огромно предизвикателство да измайсторят поредното задание в клас, инструментът SCAMPER може да дойде на помощ.

Определенията за SCAMPER варират от „мисловен процес, който се базира на действени методи”, до „техника, която насърчава т.нар. мозъчна атака, предлагането на идеи извън-кутията, критичното мислене и разрешаването на проблеми”. 
Всяка от буквите в акронима, създаден от Боб Еберъл, отговаря на подход, който следва да бъде приложен при разнищването на поставения казус.
 
S (Substitute)/Замести - измисляне на друга тема, която е еквивалента на същестуващите вече теми;
C (Combine)/Комбинирай - добяване на информация към оригиналната тема;
А (Adjust)/Приспособи - идентифициране на начини, по които може да се конструира темата под формата на по-гъвкав и приспособен материал;
M (Modify, Magnify, Minify)/Промени, Увеличи, Намали - променяне на темата или преобразуване на идея/характеристика като по-голяма/по-малка; 
P (Put to other uses)/Постави в друг контекст - идентифициране на възможните сценарии, където темата може да бъде използвана;
Е (Eliminate, Elaborate)/Елиминирай, Развий в детайли - премахване на идеи или елементи от темата, които не са ценни, или развиване на вече създаденото съдържание в повече детайли/с повече добавени функции;
R (Reverse, Rearrange)/Обърни, Размести - еволюиране на нова концепция от вече създадена такава.

Методът развива паметта и може да бъде адаптиран към широк спектър от ситуации, но е особено подходящ за стартъпи, чиито идеи все още търпят развитие. Чрез него се подобряват вече съществуващи продукти или се измислят нови. Тези предложения не засягат само физически стоки, като продуктите могат да включват процеси, услуги и дори хора. 

Ръководството за употреба е изключително интуитивно и включва три стъпки:

1) Първо се избира продукт/услуга, които могат да бъдат нещо, което:
- искате тепърва да разработите; 
- смятате, че е добра инвестиция; 
- искате да го подобрите и/или имате проблем с него.

2) След това се генерират възможно най-много въпроси и отговори, за създаването на които могат да се използват и други методи, подобни на мозъчната атака. 

3) Последната фаза е преглеждане и рефлектиране върху тези отговори. Дали някои от тях може да се използват за създаването на нов продукт или подобряване на вече съществуващ такъв? Ако някои от тях изглеждат достъпни и ценни, можете да ги изследвате по-дълбоко. 

Примерни въпроси 

ЗАМЕСТИ: Можем да заместим предмети, места, хора, материали, процеси и емоции:
- Мога ли да сменя формата/цвета/звука на продукта?
- Какви ресурси/процеси мога да заменя, за да подобря продукта?
- Мога ли да заменя една част за друга, без това да афектира ценността на продукта?
- Какво ще стане, ако променя отношението си/правилата към продукта?
- Мога ли да използвам продукта някъде другаде или като заместител на нещо друго? 

КОМБИНИРАЙ: 
- Какви идеи, материали, функции, процеси, хора, стъпки или компоненти мога да комбинирам?
- Кои са най-добрите елементи, които мога да обединя, за да постигна конкретен резултат?
- Какво мога да комбинирам, за да увелича максимално броя на потребителите?
- Какво мога да комбинирам, за да понижа производствените разходи?
- Какво става, ако комбинирам цели? 

ПРИСПОСОБИ: 
- Как мога да адаптирам този продукт, за да изпълнява друга цел или да има допълнителна употреба?
- Как мога да търся вдъхновение от други продукти или процеси, но в различен контекст?
- Историята предлага ли някакви решения?
- Мога ли да адаптирам целевата група?
- На какво друго прилича продуктът? 

ПРОМЕНИ:

- Как мога да променя външния вид или усещането на продукта?
- Ако пазарът беше различен, как би изглеждал процесът?
- Какво мога да подчертая, за да създам по-висока стойност?
- Мога ли да променя процеса, за да работи по-ефективно?
- Какво става, ако продуктът е двоен на сегашния си размер? 

ПОСТАВИ В ДРУГ КОНТЕКСТ:
- Мога ли да използвам този продукт някъде другаде, може би в друга индустрия?
- Как биха го използвали хората с различни възможности?
- Мога ли да рециклирам отпадъците, като им намеря друго положение?
- Ще има ли други възможни приложения, ако променя продукта?
- Как мога да използвам отново нещо по определен начин? 

ЕЛИМИНИРАЙ:
- Какво би станало, ако премахна компонент или част от продукта, без да го изменя?
- Мога ли да намаля усилията/разходите?
- Как мога да постигна същия резултат без конкретна част от продукта?
- Мога ли да разделя продукта си на различни части?
- Как мога да направя продукта по-малък, по-бърз, по-лек или по-забавен? 

РАЗМЕСТИ:
- Мога ли да променя темпото или графика?
- Какво бих направил/а, ако част от проблема, продукта или процеса работеше наобратно?
- Мога ли да разменя/обменя елементи?
- Какво ще стане, ако се опитам да направя точно обратното на това, което правя сега?
- Мога ли да разменя роли?

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: