Какво представлява инструментът Морфологичен анализ и как да го използваме

Какво представлява инструментът Морфологичен анализ и как да го използваме

Оказва се, че освен в правилата на българския език, и другаде съществува инструмент, наречен „Морфологичен анализ”, който може да бъде използван не за упражнения в училище, а за разрешаване на проблеми.

Фриц Цвики, астрофизикът, който открива това, което сега наричаме „тъмна материя”, разработва свой собствен метод за систематично структуриране и изследване на многото възможни решения на сложни проблеми. Той може да се използва, когато изследваме нови и различни идеи, когато сме блокирали или просто ни се иска да изпробваме различен начин на мислене.

Работата по метода започва, като се определи целта на творческата сесия и се дефинира проблемът по възможно най-конкретен и кратък начин. След това се изброяват условията на ситуацията и наличните средства, които могат да варират или да бъдат променени по някакъв начин. Избират се между две и шест такива променливи, които да бъдат проучени чрез метода. Първата фаза е завършена, като за всяка от променливите от стъпка две се изброяват възможните стойности, които променливите могат да имат, включително тези, които са далеч от конвенционалните предложения. 

След като цялата тази информация е генерирана, предложенията се аранжират в табличен вид/матрица и в зависимост от броя на променливите и броя на техните стойности са възможни множество комбинации. Ако този начин за комбиниране на елементите от списъците не работи, друг вариант е опциите да се запишат на листи хартия и да се избират от шест „шапки“ (методите са толкова, колкото можете да си представите).

Морфологичният анализ работи чрез много прости процеси, използвайки два общи принципа на творчеството: деконструиране и принудителна асоциация. Проблемът е разделен на компонентни променливи и възможни стойности, идентифицирани за всяка. Принципът на асоцииране след това се въвежда в игра, като се възпроизвеждат множество комбинации от тези стойности.


Ето пример, който споделят Creating Minds:
Артист, който търси нови начини за създаване на произведения на изкуството, идентифицира два атрибута/променливи, „материали“ и „платно“, и след това изброява стойностите, които може те да приемат (например „мастило“ е такава стойност на променливата „материали“). След това артистът ги обединява в таблица, за да проучи възможните комбинации.
Платна: Хартия; стена; прозорец; дърво.
Материали: Мастило; маслени бои/олио/масло; листа/естествени материали; багрила; глина.


Ако се комбинират например хартия и мастило, се получава опция - попивателна хартия в японски стил.
При комбинация на стена и мастило имаме графити.
Ако свържем дърво с мастило, се създава техниката инкрустрация. 



Морфологичният анализ може да се използва както за взимане на простички решения от ежедневието, така и за решаване на сложни мениджърски казуси. Всичко е въпрос на вариации и гъвкавост на ума. А колкото повече са възможностите ни за избор на техники, толкова по-иновативни и работещи могат да бъдат и прилаганите от нас тактики.


Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: