Кредит от Евробанката от 17,5 милиона получава ВЕЦ Своге

Кредит от Евробанката от 17,5 милиона получава ВЕЦ Своге Снимка: ЕБВР

Общата стойност на проекта е в размер на 28 милиона евро, останалата част ще финансира местна търговска банка.

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще предостави на българската компания ВЕЦ Своге АД дългосрочно финансиране от 17,5 млн. евро, съобщиха от международната финансова институция с централа в Лондон.

Става въпрос за придобиването на компанията от опитен оператор на възобновяема енергия, допълват от ЕБВР. 

Приходите от заема ще бъдат използвани за рефинансиране на съществуващ заем от ЕБВР и осигуряване на допълнителни средства, за да се даде възможност да се разработят нови проекти за възобновяема енергия (вятърна или слънчева) в страни, в които ЕБВР инвестира, с минимална сума, еквивалентна на заема от институцията, коментират от Лондон без да споменават името на оператора. 

“Заемът от ЕБВР ще подкрепи спонсора, опитен международен оператор за възобновяеми източници, за да разшири дейността си в България и да позволи развитието и финансирането на неговия тръбопровод за възобновяема енергия в Централна и Югоизточна Европа да бъде изграден през следващите четири години“, добавят от лондонската банка.

Българската компания ВЕЦ Своге АД притежава и управлява портфолио от пет малки водноелектрически централи с обща инсталирана мощност 15,5 MW по поречието на река Искър. Общата стойност на проекта е 28 милиона евро, а финансирането от ЕБВР ще бъде част от по-голям финансов пакет, паралелно съфинансиран от търговски кредитор, чийто дял от стойността на проекта възлиза на 10,5 милиона евро. 

"Заемът от ЕБВР ще осигури дългосрочно финансиране на проектите, със структура, включваща изплащането му със значителна част от търговските приходи, което обикновено не се предлага на пазара от търговските банки. Проектът също така ще мобилизира допълнително търговско финансиране, което ще бъде предоставено от местна банка за паралелно финансиране", поясняват от европейската институция, без да споменават коя е българската банка-кофинансист.

ВЕЦ Своге е добре познат клиент на ЕБВР и е подлаган от нея на мониторинг за последно през 2018 г. Докладите от инспекциите потвърждават, че активите функционират в съответствие с изискванията за изпълнение на ЕБВР, с някои незначителни препоръки, които трябва да бъдат адресирани, за да се гарантира спазването на националните изисквания за разрешителни, уточняват европейските банкери. В допълнение компанията се ангажира да преразгледа политиките за безопасност и сигурност на корпоративно ниво и да разработи процедури, за да приведе портфейлните си активи в съответствие с изискванията на ЕБВР, както и да структурира всички потенциални бъдещи проекти, за да отговори на изискванията за ефективност, се казва в заключение в съобщението от банката в Лондон.