Делът на възобновяемата енергия в ЕС за 2019 г. е 19,7%

Делът на възобновяемата енергия в ЕС за 2019 г. е 19,7% Снимка: pixabay

България е над средното европейско ниво с 21.6% зелена енергия в общия микс и е на 12-о място в Евросъюза

С повече от половината енергия, от възобновяеми източници в своето брутно крайно потребление, през 2019 г. Швеция е имала най-високия дял (56,4%) зелена енергия сред държавите-членки на ЕС, пред Финландия (43,1%), Латвия (41,0%), Дания (37,2%) и Австрия (33,6%).

В противоположния край на скàлата с най-нисък дял на възобновяеми енергийни източници са Люксембург (7,0%), Малта (8,5%), Нидерландия (8,8%) и Белгия (9,9%), сочат данните на eurostat.