МОН реши с колко ще бъдат увеличени заплатите на преподавателите

МОН реши с колко ще бъдат увеличени заплатите на преподавателите Снимка: pixabay

Министерство на образованието и науката, Съветът на ректорите, Националният браншов синдикат „Висше образоване и наука“ към КНСБ и Синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“ се споразумяха за увеличение на възнагражденията на преподавателите.

От догодина началният размер на заплатата за „асистент“ ще е 1300 лв., за „главен асистент“ – 1400 лв., за „доцент“ – 1500 лв., а за „професор“ минималната заплата става 1600 лв, съобщи БНР. 

След подписването на споразумението със синдикатите образователният министър Красимир Вълчев заяви, че през следващата година висшите училища  ще получат 66 милиона лева допълнително за увеличаване на заплатите на университетските преподаватели. На места увеличението може да достигне 60 %.

От МОН също така ще се стремят и към повишаване на основните работни заплати на нехабилитираните лица, на които се възлага само преподавателска дейност – за „преподавател“ възнаграждението да стане 1260 лв., а за „старши преподавател“ – 1350 лв.

Минималните заплати имат сигнално значение за младите преподаватели, по думите на просветния министър. Системата на висшето образование е силна, когато най-добрите студенти стават преподаватели и те трябва да бъдат подкрепени, допълни още той. Според него във висшите училища първо трябва да се увеличава основната заплата и после допълнителните възнаграждения. 

Споразумението предвижда да се регламентира минимална норма преподавателска работа за аудиторна заетост не по-малко от 300 часа годишно, като изключение се допуска само за изследователските висши училища. 

В споразумението е посочено, че няма да се получава заплата, ако не е достигната нормата от 300 часа годишно и че това е основание за освобождаване на преподавател.

Според министър Вълчев системата на висшите училища трябва да се оптимизира. Има специалности и магистърски програми, които са губещи, коментира той.

Споразумението предвижда също ректорите да прекратяват трудовите правоотношения с хора над 68-годишна възраст, заемащи академични длъжности. Броят на лицата, заемащи такива длъжности, на възраст 65-68 години, не трябва да надвишава 5% от академичния състав. В споразумението е заложено и намаляване на числеността на административния персонал в държавните висши училища.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: