МОН: 743 образователни медиатори са влезли в училищата

МОН: 743 образователни медиатори са влезли в училищата Снимка: unsplash

743 образователни медиатори и 101 социални работници помагат на учителите по проект „Подкрепа за успех”.

Данните бяха изнесени от МОН по време на онлайн работна среща днес с експерти от регионалните управления на образованието. Общо 743 образователни медиатори и 101 социални работници са назначени в училищата по линия на проекта „Подкрепа за успех“, бе отчетено по време на дискусията. 

Медиаторите и социалните работници са съдействали в периода на преустановените присъствени занятия да се подобри обменът на информация между родителите и преподавателите. Също така са били ангажирани с оказването на необходимата подкрепа на родителите при самоподготовката и упражненията на децата.

На срещата днес бяха коментирани и предстоящите обучения на медиаторите и социалните работници за повишаване на ефективността. Обученията ще бъдат водени от представители на висши училища, НПО и други организации и ще се провеждат онлайн. 

Също така бяха обсъдени и предстоящите обучения на учители за прилагане на разработения в рамките на проекта инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система. Обучителите са 255 представители на висши училища, научни организации и други институции.

Предстои и активиране на работата по кариерно ориентиране на ученици от 5. до 7. клас чрез кариерните консултанти в центровете за подкрепа на личностно развитие, както и чрез обученията по STEM, които бяха възпрепятствани заради форсмажорните обстоятелства през учебната 2019/2020 г., породени от падемията. 

Кариерното ориентиране е предвидено да се извършва чрез групови и индивидуални консултации, за да се определят интересите и предпочитанияте на учениците към определени професии.