Започна търговската експлоатация на Трансадриатическия газопровод

Започна търговската експлоатация на Трансадриатическия газопровод

До края на годината Европа ще получи първия азерски газ.

Четири години и половина след началото на строителните работи в Солун Трансадриатическият газопровод започна търговски операции, съобщи управляващият директор на консорциума по строителството на съоръжението ТАП (TAP AG) Лука Шийпати, цитиран от ТАСС. "До края на тази година ще започнем доставката на първия газ от Азербайджан за Европа и така да постигнем главната цел заявена с началото на реализацията на проекта", обяви още той, като припомни, че системата за пренос на газ е с дължина 878 километра и преминава през Гърция, Албания, Адриатическо море и Италия. 

TAP е последният компонент от Южния газов коридор (ЮГК), предназначен за пренос на азербайджански газ до Европа. Проектът е на стойност 40 млрд. долара. Газопроводът ще измине над 3500 км от Баку до Южна Италия през територията на Грузия, Турция, Гърция, Албания. Отделните му сегменти са Южнокавказкият тръбопровод, Трансанадолският газопровод (ТАНАП) и Трансадриатическият газопровод (ТАП). За основен източник на газ за системата се счита находището „Шах Дениз" в шелфа на Каспийско море със залежи от 1,2 трлн. куб. метра. 

С този проект се гарантира, че Европа може да получава енергийни ресурси от още един източник, в подкрепа на ключовите цели на ЕС за интегриран енергиен пазар, както и за устойчив, сигурен и диверсифициран енергиен баланс, изтъкна председателят на съвета на директорите на ТАП Мурад Гайдаров. Проектът ще позволи на Европа да намали енергийната си зависимост от Русия. България ще може да получава газ от него посредством интерконектора с Турция.

 

 

Четете още, коментирайте и ни следете във

facebook

Прочетете още за