Кръговата икономика набира сили

Кръговата икономика набира сили Снимка: pixabay.com

Нестандартни решения

Всяка година в Европейския съюз стотици милиони тонове строителни материали попадат в отпадъчни депа. Една белгийска кооперация има решение, вдъхновено от кръговата икономика. 
 

Rotor DC регенерира отпадъчни материали и ги трансформира в търсени продукти. 
Линейната, често разточителна икономика, позната ни от индустриалната революция, се нуждае от разтърсваща промяна: производството, използването и обезвреждането на продуктите трябва да отстъпи място на оползотворяване, регенериране и пренасочване на материали, ако искаме да водим устойчиво съществуване.

Строителната индустрия допринася основно за отпадъците, Само в ЕС например, секторът генерира 385,5 милиона тона годишно. 
 

Маартен Гилен, съосновател на Rotor DC, казва, че са били решени да направят нещо по въпроса: 
Брюксел всяка година изнася стотици хиляди тона материали. В същото време, със същата скорост внася нови материали. Искаме да направим мост между този износ на отпадъци и вноса на материали и да кажем„ Добре, можем ли да направим така, че материалите да се въртят в по-кратък кръг? “ 
"Може да се каже, че оздравяването и повторното използване на строителни материали в момента са доста модерни. Виждаме хора от големи корпоративни фирми, които никога не биха помислили за оздравяване на материали, които са доста заинтересовани и доста отворени за идеята."

Вместо модел, базиран на прекомерно потребление на суровини с евтина работна ръка, производствената парадигма се измества към такава, която цени квалифицирана работна ръка и по-ниска зависимост от природните ресурси.