Затягат мерките за две седмици - университетите минават дистанционно, дискотеките затварят

Затягат мерките за две седмици - университетите минават дистанционно, дискотеките затварят Снимка: Freeimages.com

Министърът на здравеопазването издаде нова заповед, с която въвежда още по-строги временни противоепидемични мерки на територията на България от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

Гимназиите и университетите минават на дистанционно обучение за две седмици от четвъртък (29.10.2020 г.) до четвъртък (12.11.2020 г.). 

Извънкласните дейности и езиковите центрове също ще работят дистанционно, но занималните за малките ученици остават да работят присъствено. 

Нощните клубове и дискотеки затварят, като се забраняват и групови посещения на туристически обекти

Ресторантите, търговските обекти и пазарите остават да работят. 

Остават разрешени семинарите, но с максимум 30 души посетители. Ще работят и театрите - с 30% заетост на местата. 

Спортните мероприятия ще бъдат без публика, като се прави изключение за тенис турнира Sofia Open 2020

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование.

2. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите учебни заведения.   

3. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. 

Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за ученици от начален и прогимназиален етап на образование, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки.

4. Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие.

5. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.

6. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.

7. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика. 
Изключение се допуска по отношение на международния турнир по тенис Sofia Open2020, като настаняването на зрителите е най-малко през две седалки, при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра и задължително носене на защитни маски за лице.

8. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.

9. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 8) осигуряват физическа дистанция от 1,5 м между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.

10. Всички физически и юридически  лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.  

11. Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти.

12. На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

13. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ за областите със заболеваемост към 23.10.2020 г. над 120 човека на 100 000 население за срок до 30.11.2020 г.

14. Преустановява се провеждането на планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ за областите със заболеваемост към 23.10.2020 г. между 60,0 и 119,9 човека на 100 000 население за срок до 30.11.2020 г.

15. При увеличаване на заболеваемостта над 119,9 човека на 100 000 население в съответните области се прилагат забраните по т. 13, а при увеличаване на заболеваемостта между 60,0 и 119,9 човека на 100 000 население в съответните области се прилага забраната по т. 14.

16. Забраните по т. 13 и 14 не се отнасят за извършването на дейностите, свързани с трансплантация на  органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.
 
17. Забраняват се посещения на външни лица (свиждания) в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий.

Източник: Заповед РД-01-626/ 27.10.2020 на Костадин Ангелов, министър на здравеопазването

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: