СИФ: Новите технологии могат да доведат до загуба на 85 милиона работни места

СИФ: Новите технологии могат да доведат до загуба на 85 милиона работни места Снимка: pixabay

Въвеждането на нови технологии може да закрие 85 милиона работни места до 2025 г., се казва в доклада на Световния икономически форум (СИФ) The Future of Jobs 2020.
 В същото време на пазара на труда ще се появят около 97 милиона нови позиции.

За разлика от предишните години, създаването на нови работни места сега се забавя, а намаляването на старите се ускорява, отбелязват експертите.

Анкетираните работодатели очакват до 2025 г. броят на „излишните“ длъжности да намалее от 15,4% на 9% (-6,4 п.п.), а броят на новите професии да нарасне от 7,8% на 13,5% (+5,7 п.п.).

Въз основа на тези цифри ние считаме, че до 2025 г. 85 милиона работни места могат да бъдат закрити поради промяна в разделението на труда между хората и машините, а в същото време могат да се появят 97 милиона нови роли, които са по-адаптирани към новото разделение на труда между хората, машините и алгоритмите“, се казва в доклада.

43% от работодателите възнамеряват да намалят броя на работните места поради въвеждането на технологии до 2025 г., 41% планират да разширят използването на подизпълнители за специализирана работа, 34% ще разширят своя щат чрез технологична интеграция.

Към 2025 г. работодателите ще разделят работата поравно между хората и машините. Търсенето на позиции, в които се използват уменията на човека, ще расте. Машините ще бъдат фокусирани предимно върху обработка на информация и данни, а административни задачи и рутинната ръчна работа ще са за хората“, отбелязват експертите.

Четете още, коментирайте и ни следете във

facebook