Значително забавяне на заетостта в нестопанския сектор

Значително забавяне на заетостта в нестопанския сектор Снимка: pixabay.com

Центърът John Hopkins анализира сектора в САЩ.

В настоящия доклад експерти от център John Hopkins анализират състоянието на нестопанския сектор в САЩ.

За съжаление, месец септември показа скромното възстановяване от 2% на нестопанските работни места в сравнение със ситуацията, която същите анализатори отчетоха през август. Единствената основна сфера, която се радваше на повече от 10% като цяло, беше социалната помощ от 12,8%. Нещо повече, септември донесе значителни допълнителни загуби в ключовата сфера на образованието на обща стойност близо 50 000 работни места - спад от 24% спрямо нивата на заетост през август, както е показано на фигура 1.

 

Към септември 2020 г. работната сила в сектора с нестопанска цел остана с близо 1 милион работни места по-малко в сравнение с предпандемичните нива през февруари. Особено засегнати са все още нестопанските работни места в много от ключовите сфери на услугите, критични за отговора на COVID, включително: 

- близо 300 000 работни места, загубени в здравеопазването
- над четвърт милион работни места, загубени в частното образование;
- над 150 000 работни места, загубени в областта на социалните услуги;
 - почти 125 000 загубени работни места в изкуствата, както е показано на фигура 2.

 


В резултат, както е показано на фигура 3, общата работна сила с нестопанска цел в края на септември 2020 г. остава със 7,6%  по-ниско от нивото си преди март 2020 г. Особено тежко бяха засегнати работни места в изкуствата, развлеченията и отдиха (-35%); образование (-12,6%); други услуги, които включват фондации и граждански, социални и застъпнически организации (-11,2%) и социални услуги (-10%).

 


Забавянето на възстановяването на работните места, отразено в данните за септември, за съжаление не е малко. Напротив, то продължава да се забавя в областите, в които организациите с нестопанска цел са особено активни. По този начин, докато над 24% от очакваните 1,6 милиона свързани с пандемия загуби на работни места в сектора с нестопанска цел бяха възстановени през юни, степента на възстановяване спадна до 9% през юли, до едва 7% през август и до едва 1,1% през септември, както е показано на фигура 4.

 


Приблизително 1 милион души в сектора с нестопанска цел са загубили работата си от началото на пандемията. Конгресът и администрацията не могат да постигнат съгласие по смислен нов пакет за възстановяване, зависимите благотворителни организации ще помогнат на нестопанската работна сила да се справи с натиска, на който са подложени нейните членове - предизвикателство, което поне някои общности са предприели героично. 

Междувременно да се надяваме, че предстоящите избори ще дадат набор от политически мерки, които могат да укротят пандемията, и по този начин да отворят пътя за съживяване на икономиката и работните места за третата по големина работна сила в САЩ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: