Тристранният съвет обсъжда увеличение на заплати и приема план за действие

Тристранният съвет обсъжда увеличение на заплати и приема план за действие Снимка: Pixabay

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе днес онлайн заседание.

В дневния ред е приемането на План за действие за изпълнение на Националното споразумение, което беше подписано преди няколко месеца от правителството, работодателите и синдикатите.

Националното тристранно споразумение включва голям обем от мерки, свързани с бизнес средата, икономиката, енергетиката, демографията, пазара на труда и трудовата миграция, образованието, социалната защита. Някои от тези мерки са със срок на изпълнение до декември 2020 г.

Предвижда се да бъде обсъдено повишаването на заплащането на заетите в сферата на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет. Ще се дискутира също така предложението на Министерството на труда и социалната политика формирането на заплатите на социалните работници от услугите да се обвърже с минималната работна заплата, като за някои от тях се предвижда да получават два пъти над минималното възнаграждение.

Предстои да се обсъди и промяна в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като предложеното увеличение е до 30% за служителите в задграничните ни представителства, както и в Националния институт за недвижимо културно наследство.