Годишният доклад за дейността на институцията на омбудсмана беше приет от НС

Годишният доклад за дейността на институцията на омбудсмана беше приет от НС Снимка: www.ombudsman.bg


„2019 г. беше важна за омбудсмана, защото бяхме акредитирани с най-високия правозащитен статут „А“ от ООН, който ни дава право да защитаваме българските граждани от най-високата правозащитна международна трибуна – тази на ООН. Този статут беше даден на омбудсмана не само заради работата ни, не само заради това, че през 2018 г. променихте Закона за омбудсмана и го приведохте в съответствие със стандартите на ООН, но и защото омбудсманът разполага с един изключително широк конституционен мандат“, подчерта доц. Диана Ковачева. 

Тя отчете, че през 2019 г. близо 50 000 души са потърсили съдействие от омбудсмана, от тях 13 000 писмени жалби. 22 000 души са се обърнали с подписки към институциите .

„5 пъти сезирахме Конституционния съд, 4 пъти поискахме тълкувателни решения от върховните съдилища, внесохме 13 законодателни инициативи, организирахме 32 кръгли маси, от които 6 по темата за мръсния въздух, и 17 национални кампании, сред които и за двойния стандарт при храните“, посочи омбудсманът.

През отчетния период най-много са жалбите и сигналите от потребителите на обществени услуги. Следват жалбите, свързани с нарушени или засегнати социални права, и на трето място са жалбите за административно обслужване.

Над 1/3 от жалбите на потребителите са срещу ВиК операторите.

От парламентарната трибуна Диана Ковачева отправи препоръка минималната пенсия, която е 250 лв., да се изравни с официалната линия на бедност в страната – 363 лв.

Работата на институцията е пригодена към работа при условията на COVID-19. 
Всички мобилни телефони на нашите експерти са на сайта на институцията. За да може гражданите да се свързват по-лесно с нас, организирахме онлайн приемни и срещи.“

Омбудсманът посочи, че тази година, през първите 2 месеца на пандемията, жалбите са скочили с 30%. За полугодието броят им е 
7000 и са изпратени 1767 препоръки до различни органи.

„Хората останаха без работа и без доходи. Те се оплакват от нарушения на трудовите и социалните си права, от неправомерни действия на частноправни субекти, от колекторските фирми, фирми за бързи кредити, частните съдебни изпълнители, от нарушенията на правата в здравеопазването и образованието“, обобщи проблемите доц. Диана Ковачева.

Според омбудсмана тази година една от значимите теми ще бъде достъпът на децата до онлайн образование заради епидемията.