Тол системата в България е „free flow“

Тол системата в България е „free flow“ Снимка: Pixabay

Още 5 държави в ЕС ползват тази технология – Германия, Белгия, Словакия, Унгария и Чехия.

Какво представлява българската тол система?

През 2019 г. в България беше въведено електронното отчитане на пътни такси – винетки и тол, като съвременен начин за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа. Събраните по този начин финансови средства ще бъдат използвани за поддръжка и развитие на съществуващите и изграждане на нови пътища и за пътна безопасност.

Българската тол система е от съвременен високотехнологичен тип и една от най-модерните в Европа. Използва последно поколение технология GNSS (Глобална навигационна сателитна система) и е базирана на принципа „free flow", което означава, че с GNSS бордово устройство отчитането става автоматично и водачите не спират, за да плащат.

Бордовото устройство е от последно поколение GNSS технология за позициониране с високо ниво на точност. Сателит засича автомобила в реално време, когато пътува по платената пътна мрежа. Данните за позициите на превозното средство се изпращат от бордовото устройство към системата на TollPass, където се обработват и се препращат за оценяване от централната система на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Стационарните камери и мобилните контролни единици разпознават регистрационните номера на транспортното средство, засичат преминаването му и след проверка в централната система на АПИ регистрират коректно или некоректно ползване на платената пътна мрежа.

Данните се изпращат непрекъсното. Интелигентни трафик системи АД (ИТС) осигурява денонощен мониторинг в реално време.

Коректността на подадената информация за свързаните с тол таксуването параметри на превозните средства се следи от вградени в пътното платно устройства за динамично измерване на теглото и камери.

Какви услуги можете да получите от TollPass?

Всички регистрирани потребители на TollPass.bg имат достъп до своя профил в TollPAss App и следните възможности:

-      Покупка на електронни винетки за леки автомобили до 3,5 тона;

-      Покупка на маршрутни карти за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона;

-      Информация за баланса на договорите си (Договор с предплатен баланс, Договор с отложено плащане);

-      Зареждане на суми по баланса на договора си чрез банкови карти;

-      Достъп до текущи задължения по договор;

-      Тол калкулатор за изчисление на индивидуални пътувания според начална и крайна точка;

-      Важни уведомления относно изтичащи предплатени продукти за пътни такси, състояние на баланс и спиране на услуга.

TollPass.bg - удобно решение за транспортните фирми?

Балансът по договор се определя от клиента на база индивидуално потребление съобразно броя, вида на транспортните средства и прогнозния пробег.

TollPass GNSS бордовото устройство предоставя точна информация, полезна за правилното отчитане дейността в транспортните фирми.

Как да избегнем нарушения и глоби?

Преди всяко пътуване клиентът трябва да се увери, че балансът по договора е достатъчен за планираното пътуване. При липса на достатъчно сума в баланса по договора, ИТС автоматично спира предоставянето на услугата и включва бордовите устройства в „черен списък" с невалидни бордови устройства, който се оставя на АПИ за целите на изпълнението на функциите по контрол на ползването на платената пътна мрежа.

TollPass GNSS бордовото устройство трябва да бъде монтирано точно съгласно указанията за инсталация и инициализация. Уверете се, че бордовото устройство се намира точно в автомобила, за чийто регистрационен номер е предназначено. Уверете се, че е в режим на готовност, преди да предприемете пътуване по платената републиканска пътна мрежа, за да избегнете засичане като нарушител и налагане на административни санкции.

Допълнителни улеснения за водачите на ППС

Автоматично таксуване с GPS устройство. Клиентите могат да изберат автоматично отчитане на тол такси чрез инсталирано в превозното средство устройство за спътниково позициониране - GPS тракер. Устройството трябва да бъде сертифицирано от Доставчик на декларирани данни (ДДД) и да бъде сключен  договор с ДДД, който предоставя възможност за промяна на броя оси на ППС от клиентите;  непрекъсната достъпност на системата за търговско опериране и предаване на данни; разполага и поддържа система за известяване на клиентите съгласно изискванията на ИТС и АПИ - водачите и собствениците на ППС трябва да получават известия при изчерпване на баланса по договора, при техническа неизправност и др.; поддържа денонощен контактен център за обслужване на ползватели на платената пътна мрежа

Маршрутната карта е предплатена услуга, която дава право да бъде изминато предварително заявено разстояние по определен маршрут и е подходяща за еднократни инцидентни пътувания или транзитно преминаване.

Клиентският портал на TollPass.bg предоставя изчерпателна информация относно документи, типови договори, нормативна уредба и всички помощни материали.

TollPass App осигурява възможност на своите потребители да използват основни функционалности и удобства от електронната платформа за отчитане на пътни такси TollPass.bg


 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: