Доходите на домакинствата през третото тримесечие нарастват с 22,5%

Доходите на домакинствата през третото тримесечие нарастват с 22,5% Снимка: НСИ

Това показват данните на Националния статистически институт

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2023 г. е 2 874 лв. и нараства с 22,5% спрямо същото тримесечие на 2022 г.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54,4%), следван от доходите от пенсии (30,9%) и от самостоятелна заетост (6,3%). Спрямо третото тримесечие на 2022 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1,1 процентни пункта, а на дохода от самостоятелна заетост - с 1,4 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 3,3 процентни пункта.

Фиг. 1. Структура на общия доход на домакинство през третото тримесечие на 2022 и 2023 г.

В номинално изражение през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

  • Доходът от работна заплата нараства от 1 249 на 1 563 лв. (с 25,1%);
  • Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 116 на 182 лв. (с 57,1%);
  • Доходите от пенсии се увеличават от 801 на 888 лв. (с 10,7%);
  • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 53 на 59 лв. (с 11,2%).

 

През третото тримесечие на 2023 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,1%, а делът на дохода от натура - 0,9%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: