Коя е най-корумпираната държава в Европа?

Коя е най-корумпираната държава в Европа?

Transparency International публикува последния си доклад за антикорупционните усилия в Западна Европа и ЕС

Корупцията в Западна Европа и Европейския съюз става все по-лоша според оценките на експертите. Това е първото влошаване от над десетилетие.

Последният Индекс за възприемане на корупцията (CPI) на Transparency International разглежда 180 държави и територии според техните прогнозни нива на корупция в публичния сектор по скала от нула (силно корумпиран) до 100 (много чист).

Според доклада, експерти и бизнесмени установяват, че най-малко корумпираната страна в света е Дания, следвана плътно от Финландия и Нова Зеландия, съответно на второ и трето място.

Въпреки че се класираха добре в общия списък, няколко високопоставени демокрации, като Швеция (82), Нидерландия (79), Исландия (72) и Обединеното кралство (71), записаха най-ниските си резултати в годишния CPI от стартирането му през 2012 г.

Понижаването на регионалния CPI в Западна Европа и ЕС показва, че европейските правителства трябва да се заемат по-сериозно с борбата с корупцията и спазването на върховенството на закона“, казва Флора Кресуел, регионален координатор на Transparency International за Западна Европа.

Отмяната на проверките и балансите оставя вратата отворена за корупция“, казва тя. „Държавите трябва да повишат своите стандарти и да наложат по-добре собствените си правила, за да увеличат усилията срещу корупцията, като предпазят съдебната система от намеса и поставят предпазна бариера за мощни групи по интереси в политиката.“

Усилията за борба с корупцията или са в застой, или са намалели в над три четвърти от държавите в региона, според Transparency International.

Най-добре представилите се страни са Дания (90), Финландия (87) и Норвегия (84), а най-ниско класираните са Унгария (42), Румъния (46) и България (45).

От 31 държави в този регион само шест са подобрили значително резултата си от 2012 г. насам: Чехия (57), Естония (76), Гърция (49), Латвия (60), Италия (56) и Ирландия (77).

В сравнение с резултати им в CPI за 2015 г., Австрия (71), Люксембург (78), Швеция (82) и Обединеното кралство (71) са спаднали значително.

Полша (54) също отбеляза спад от седем пункта през последното десетилетие поради „усилията на предишната управляваща партия Закон и ред (PiS) да монополизира властта за сметка на обществения интерес“, се казва в доклада. Подчертава се също така, че Гърция (49) е отбелязала много ниска оценка в списъка за 2023 г. поради слабата си съдебна независимост.

Къде високо класираните държави могат да подобрят корупцията?

Но дори страните с най-високи резултати имат проблеми с ограничаването на корупцията в публичния сектор, според доклада, в който се отбелязва, че те „имат лоши резултати в преследването на компании, които плащат подкупи, за да спечелят чужди пазари“.

Докладът подчертава случай в Холандия (79), където властите са изправени пред критики за избора да не преследват Shell по дело за подкуп за петрол в Нигерия, особено в светлината на шокиращите оправдателни присъди в Италия по същия случай.

Transparency International се позовава и на наскоро предложената директива на ЕС за борба с корупцията, която, ако бъде приета, ще изисква от държавите-членки „да превърнат чуждестранните подкупи от страна на търсенето в престъпление“.

Някои държави от ЕС вече са инкриминирали както предлагането, така и търсенето на чуждестранни подкупи. Въпреки това, те рядко – ако изобщо – действат срещу чуждестранни официални лица.

Някои от най-известните корупционни скандали в новата история са свързани с пране на пари чрез банки в страни от ЕС като Дания (90), Германия (78) и Швеция (82). Неуспехите на техните правителства да упражняват адекватен надзор върху банките е една от причините, поради които се работи по създаване на нов орган за борба с прането на пари на ниво ЕС.

Макар да разглежда главно случаи на трансгранична корупция в Африка, докладът установява също, че Швейцария (82), въпреки че има висок резултат по CPI, все още се бори със статута си на център за пране на пари, където корумпирани чуждестранни елити могат лесно да намерят посредници, които да създават и управляват компании и тръстове за тях.

Но наскоро предложен законодателен акт има за цел да разшири задълженията за борба с прането на пари до адвокати и други професионалисти, за да ограничи това.

Има още какво да се направи за прозрачността в Ирландия (77), където според доклада получаването на достъп до регистрите на действителните собственици е почти изцяло възпрепятствано чрез много сложна система.

Посочва се, че това е проблем също във Франция (71), където анализ от юли 2023 г. на данните за действителната собственост на компаниите в страната показва, че като цяло е невъзможно да се идентифицират действителните собственици на 61% от всички компании, които притежават или управляват  недвижими имоти там.

Всъщност анализът на Transparency International установява, че достъпът до информация за реалните собственици на компании е значително ограничен за гражданското общество и журналистите в целия ЕС.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: