Месечната инфлация за август е 0,4%, а годишната - 7,7%

Месечната инфлация за август е 0,4%, а годишната - 7,7% Снимка: Национален статистически институт

Това сочат данните на Националния статистически институт

Месечната инфлация е 0.4%, а годишната инфлация е 7.7%. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за август 2023 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за август 2023 г. спрямо същия месец на предходната година

През август 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: транспорт (+4,6%), здравеопазване (+0,6%), ресторанти и хотели (+0,6%) и разнообразни стоки и услуги (+0,4%). Намаление е регистрирано в групите: облекло и обувки (-2,3%), съобщения (-0,6%) и жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-0,3%).

Индекс на потребителските цени (ИПЦ)

През август 2023 г. месечната инфлация е 0,4% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за август 2023 г. спрямо август 2022 г. е 7,7%.

Инфлацията от началото на годината (август 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 3,7%, а средногодишната инфлация за периода септември 2022 - август 2023 г. спрямо периода септември 2021 - август 2022 г. е 13,4%.

Фиг. 1. Инфлация, измерена чрез ИПЦ, по месеци

През август 2023 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите са се увеличили в следните потребителски групи:

 • транспорт - увеличение с 4,6%;
 • здравеопазване - увеличение с 0,6%;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 0,6%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0,4%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0,3%;
 • жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - увеличение с 0,2%;
 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0,2%;
 • развлечения и култура - увеличение с 0,2%;
 • образование - увеличение с 0,1%.

 

През август 2023 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите са се понижили в следните потребителски групи:

 • облекло и обувки - намаление с 2,3%;
 • съобщения - намаление с 0,6%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - намаление с 0,3%.

 

При хранителните продукти най-много се е увеличила цената на краставиците - с 15,0%, а най-голямо намаление има при дини и пъпеши - с 20,0%.

В групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано най-голямо увеличение при цените на газ пропан-бутан за ЛТС - с 29,4%, а най-голямо намаление - при цените на международни полети - с 6,3%, 

През август 2023 г. е регистрирано увеличение на цените на лекарствените продукти с 0,8%. Цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили с по 0,2%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: