През първото тримесечие започнатото строителство на жилищни сгради се увеличава с 1,6%,

През първото тримесечие започнатото строителство на жилищни сгради се увеличава с 1,6%, Снимка: pikist.com

При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад

През първото тримесечие на 2023 г. е започнал строежът на 1 272 жилищни сгради с 6 597 жилища в тях и със 778 614 кв. м разгъната застроена площ, на 8 административни сгради/офиси с 4 982 кв. м РЗП и на 517 други сгради с 342 079 кв. м РЗП.

Това показват данните на Националния статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 1,6%, разгънатата им застроена площ - с 2,4%, докато жилищата в тях намаляват с 0,5%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад, съответно с 42,9 и 56,5%. Намаляват и започнатите други видове сгради - с 6,8%, както и общата им застроена площ - с 5,9%.

Фиг. 1. Започнато строителство на нови сгради по видове и тримесечия

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 0,2%, но жилищата в тях намаляват с 13,8%, както и общата им застроена площ - с 1,2%. Броят на започнатите административни сгради спада с 27,3%, а тяхната РЗП - с 38,4%. Започнал е строежът на 9,6% по-малко други видове сгради, като общата им застроена площ е намаляла с 22,7%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 239 жилищни и 77 други сгради; София (столица)- 189 жилищни и 18 други сгради; Варна - 149 жилищни и 34 други сгради; Бургас - 157 жилищни и 12 други сгради; Стара Загора - 60 жилищни и 75 други сгради.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: