Правителството продължава компенсациите за цените на електроенергията до края на март

Правителството продължава компенсациите за цените на електроенергията до края на март Снимка: sofiaglobe.com

Мярката включва небитовите потребители и операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи, съобщиха от МС.

Решението на правителството продължава мерките, определени в предходните аналогични документи, разработени и приети, за да намалят негативните последици върху бизнеса от високите цени на енергийни. От програмата ще се възползват около 633 хиляди небитови крайни клиенти на електрическа енергия, както и операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за технологичните им разходи. 

Индикативният бюджет на програмата е в размер на близо 330 млн. лв. Средствата ще бъдат осигурени от целевите вноски, които задължените лица правят във фонда „Сигурност на електроенергийната система“. Програмата предвижда всички небитови крайни клиенти да бъдат компенсирани изцяло за разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) за съответния месец и базовата цена от 200 лв/МВтч.

Операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи ще бъдат компенсирани за електроенергията, която закупуват за технологичните си разходи. Максималният размер на компенсацията за тях се изчислява като разлика междусредната месечна цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на БНЕБ и определената от КЕВР прогнозна пазарна цена от 421.08 лв/МВтч за оператора на електропреносната мрежа и 446.78 лв/МВтч за операторите на електроразпределителните мрежи.

Продължаването на компенсациите за операторите и през първото тримесечие на 2023 г. ще съдейства за намаляване на финансовия им дефицит, който се натрупва заради повишени технологични разходи. От своя страна, това е фактор, който ограничава необходимостта от поскъпване на мрежовите услуги за всички крайни потребители, в това число – и за битовите. Компенсациите по програмата ще бъдат изплатени до 30 юни 2023 г.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: